We staan met z'n allen steeds vaker stil

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN PUURS-SINT-AMANDS

Jammer genoeg een dagelijks zicht: auto's schuiven aan op de N16.
David Legreve Jammer genoeg een dagelijks zicht: auto's schuiven aan op de N16.
Hoe pak je de files aan in Puurs-Sint-Amands? Zowel op de N16, N17 als in het centrum van de gemeente wordt het alsmaar drukker.

"De files in Puurs zijn voor een stuk mee het gevolg van het beleid van de huidige meerderheid. Met de vele nieuwe verkavelingen werden meer inwoners aangetrokken en de gemeente werd de voorbije jaren ook economisch sterk ontwikkeld. Deze zaken brengen uiteindelijk ook files met zich mee", zegt Peter Lemmens (Vlaams Belang). "We moeten daarom stoppen met het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven. De werkgelegenheid in Puurs is groter dan het aantal werkenden in onze gemeente en de werkloosheidsgraad is hier erg laag. De files op de N16 hebben dan weer deels te maken met de invoering van het rekeningrijden voor vrachtwagens. Wij willen dit systeem ofwel afgeschaft zien, ofwel ook ingevoerd op de N16. Met trajectcontroles moeten we bovendien doorgaand verkeer uit de kernen weren."

David Legreve

Geluidsmuur

Voor N-VA is de N16 voor een groot deel de boosdoener. "De files daar zorgen voor sluipverkeer door onze dorpskernen. De leefbaarheid komt zo in heel wat straten onder druk te staat, en inwoners krijgen het moeilijker om zich vlot te verplaatsen in hun eigen gemeente. Het aanpakken van dit probleem sleept echter al jaren aan, zo wordt de Sint-Katharinastraat pas tijdens de volgende legislatuur aangepakt", zegt Jan Van Camp (N-VA). "Wij willen de Puurse verkeersstromen duidelijk in kaart brengen, zodat we heel gericht en snel kunnen ingrijpen waar nodig. Een geluidsmuur in Kalfort en Breendonk moet daar de overlast van de N16 en A12 verminderen. Als de hogere overheid niet mee wil, moeten we deze als gemeente zelf plaatsen. Tot slot zijn veilige fietspaden hét middel om onze inwoners te stimuleren de wagen thuis te laten."


"De files op de N16 zijn inderdaad een probleem, dat niet zo makkelijk op te lossen is", reageert Koen Van den Heuvel (CD&V). "Stapsgewijs worden de kruispunten er vervangen door niet-gelijkvloerse kruispunten of ovondes. Ook de heraanleg van het knooppunt N16-A12 moet zorgen voor een betere doorstroming. Tot slot moet de Vlaams overheid volgens CD&V de N16 opnemen in de groep van wegen waarvoor de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens geldt. Wat de drukte in het centrum betreft: deze valt in Puurs nog behoorlijk mee in vergelijking met vele andere plaatsen. Wel moeten we inspanningen blijven doen om het sluipverkeer te verminderen en zwaar vervoer weg te houden uit onze dorpskernen."

Fietsdeelsystemen

"Wij hopen dat de nieuwe schaalgrootte van onze gemeente ons sterker zal maken om bij de hogere overheden de problematiek van de files op de gewestwegen te blijven aankaarten en oplossingen te zoeken", zegt Heiko Van Muylder (KR8!) "Wat we lokaal wél kunnen doen, is investeren in veilige en verlichte fietspaden die onze dorpskernen verbinden en die onze KMO-zones en industriezones ontsluiten. KR8! wil verder autoluwe dorpskernen met slimme circulatieplannen, zodat de lokale handelaars makkelijk bereikbaar zijn maar het sluipverkeer ontmoedigd wordt. Ook moeten we autodelen en fietsdeelsystemen stimuleren." Els Knoops van Groen tot slot pleit voor 'moedige beslissingen'. "Puurs is centraal gelegen én ons openbaar vervoer is erbarmelijk slecht. We moeten mensen echt overtuigen om voor korte afstanden maximaal de fiets te gebruiken, grote bedrijven uit de dorpskernen weren en de komst van nieuwe overslagbedrijven -die weinig werkgelegenheid leveren en veel verkeersstromen opleveren- vermijden. Groen droomt van een circulatieplan rond Puurs-centrum, een autovrij Dorpshart én fietsstraten in elke wijk." (EDT)