Vijf straten moeten naam wijzigen door gemeentefusie

De gemeentefusie van Puurs en Sint-Amands heeft gevolgen voor de bewoners van vijf straten. Om dubbele te voorkomen, moeten vijf straten een andere naam krijgen. De bewoners mogen kiezen welke.

Puurs en Sint-Amands hebben maar vier straten met dezelfde naam: Kerkstraat, Schoolstraat, Kruisveld en Broekstraat. Om verwarring tussen Heide (Puurs) en Heidestraat (Sint-Amands) bij onder meer hulpdiensten te voorkomen, zal ook de eerste van naam veranderen. "We gaan uit van een objectief criterium: het aantal gezinnen en bedrijven dat in een straat gevestigd is. De straat met de meeste, behoudt zijn naam. Zo beperken we de hinder tot een minimum", zegt Puurs burgemeester Koen Van den Heuvel. Niet iedereen is het daarmee eens. In Sint-Amands wordt op sociale media door een anonieme groep campagne gevoerd voor het behoud van de Kerkstraat. De bewoners van de straat zelf lijken gematigder, al blijkt een meerderheid bij een beperkte rondvraag eerder tegen een naamswijziging.


"De Kerkstraat hoort bij onze pittoreske buurt. In de Kerkstraat in Ruisbroek staat helemaal geen kerk", protesteert Jacqueline Tierens. Volgens burgemeester van Sint-Amands Peter Van Hoeymissen krijgen de inwoners van de vijf straten inspraak. "Binnenkort krijgen ze een brief in de bus met drie voorstellen. Kerkstraat kan kiezen tussen Amanduskerkstraat, Pastoriestraat en Kaai, Schoolstraat voor Baroniestraat, Onderwijsstraat en Sint-Jansplein." Puurs gaat op dezelfde manier te werk. "De bewoners mogen ook zelf met een suggestie komen, zoals Kruisveld heeft gedaan", aldus Van den Heuvel. "Ik heb het gevoel dat er over het algemeen begrip is voor de naamswijziging."