Viabuild vraagt nieuwe vergunning zonder opslag van asbest

Peggy Seeuws van het buurtcomité.
Foto Legreve Peggy Seeuws van het buurtcomité.
Bouwbedrijf Viabuild heeft een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend voor een vestiging in Puurs. "De afvalrubrieken -onder andere de opslag van asbest- zijn uit het dossier gehaald. Toch zullen we ook dit keer onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de buurt", zegt Peggy Seeuws namens het buurtcomité.

Viabuild diende eerder deze maand bij de gemeente Puurs een aanvraag in voor een nieuwe vestiging aan de Rupeltunnel. Het bedrijf wou er onder meer afval stockeren, waaronder asbest. Het bedrijf trok vorige week -tijdens het openbaar onderzoek- de aanvraag klasse 1 in, nadat de gemeente Puurs de firma had duidelijk gemaakt dat deze locatie niet geschikt is voor de geplande activiteiten.


"We ontvingen intussen een nieuwe aanvraag, waar de afvalrubrieken uit verdwenen zijn, verder is er sprake van één verdeelpomp voor diesel minder. Hierdoor is er geen sprake meer van klasse 1-rubrieken en wordt het een klasse 2-aanvraag", klinkt het bij de gemeente Puurs. "Dit wil zeggen dat niet het provinciebestuur, maar de gemeente zelf beslist. Puurs heeft nu 30 dagen om het dossier ontvankelijk en volledig te verklaren, daarna wordt binnen de 10 dagen het openbaar onderzoek opgestart. Dat loopt weer 30 dagen, het schepencollege van Puurs moet binnen de 105 dagen vanaf ontvankelijk- en volledigverklaring een beslissing nemen."

Voorzichtig opgelucht

De buurt reageert voorzichtig opgelucht. "We konden de aanvraag nog niet inkijken, en zijn zeker van plan die opnieuw grondig door te nemen. Als Viabuild op de site haar kantoorgebouwen wil zetten, zijn we natuurlijk maar wat blij dat er niet opnieuw vervuilende industrie bijkomt in ons dorp. Ruisbroek is stilaan omsingeld door bedrijven die stank, stof en geluidshinder veroorzaken", zegt Seeuws. "Als er sowieso iéts moet komen op dit terrein, is het misschien beter deze afgeslankte versie van Viabuild. Bij een nieuwe aanvraag van een ander bedrijf moeten we mogelijk wéér een heel gevecht leveren om gespaard te blijven van nog meer overlast." (EDT)