Vergunning tweede windturbine Pfizer vernietigd

ACTIEGROEP 'BETERE BUURT PUURS' HAALT SLAG THUIS

Marc Amelinckx van de actiegroep 'Betere Buurt Puurs' vecht al jaren tegen de windturbines van Pfizer langs de N16.
Foto Legreve Marc Amelinckx van de actiegroep 'Betere Buurt Puurs' vecht al jaren tegen de windturbines van Pfizer langs de N16.
De Raad van State heeft de milieuvergunning van de tweede windturbine van het farmaceutische bedrijf Pfizer langsheen de N16 in Puurs vernietigd. "We hopen op aanpassingen zodat we weer kunnen slapen", zegt de actiegroep Betere Buurt Puurs. "We hébben nog een milieuvergunning van de provincie op zak, en vroegen al een nieuw exemplaar aan de Vlaamse overheid", reageert Joris De Maeyer van Pfizer.

Actiegroep Betere Buurt Puurs vecht al jaren tegen de komst van de intussen vier windmolens langsheen de N16 in Puurs. "Al sinds de eerste drie in 2011 werden gebouwd en in werking gesteld, hebben wij heel veel last van geluidshinder en slagschaduw. Ondanks onze klachten hierover, besliste Pfizer om toch nog een extra windturbine bij te bouwen", zegt Marc Amelinckx namens de actiegroep.

Onderzoek

"Wij zijn meteen in beroep gegaan tegen de aanvraag voor deze vierde turbine, zowel bij de provincie als bij de minister. De verkregen bouwvergunning werd in 2016 vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar Pfizer kreeg - zonder aanpassingen van de oorspronkelijke aanvraag - een nieuwe bouwvergunning."


"Ook gingen we in beroep bij de Raad van State, die nu de milieuvergunning van de tweede windturbine van Pfizer vernietigde. Men is van oordeel dat het onderzoek naar de hinder door de bijkomende windturbine onzorgvuldig is gebeurd en dat de rechten van de omwonenden die beroep hadden aangetekend, werden geschonden. Net zoals wij altijd hebben gezegd, bevestigt de Raad van State nu dat de gecumuleerde effecten van de vier windturbines samen een essentieel aandachtspunt zijn, maar dat hiermee in het verleden geen rekening werd gehouden. We zijn blij dat we eindelijk wél worden gehoord, en hopen dat Pfizer nu de nodige aanpassingen opgelegd krijgt om de turbines aan te passen. We weten dat deze windmolens niet meer zullen verdwijnen, maar vragen dat ze tussen pakweg 22 en 6 uur trager gaan draaien, zodat wij eindelijk onze nachtrust terugkrijgen. We rekenen er nu op dat de bevoegde minister de nodige verantwoordelijkheid neemt en oplossingen zoekt. Pfizer liet de turbine in tussentijd nog niet stilleggen, kan dit zomaar zonder milieuvergunning?"

"Niet stil leggen"

"Het klopt dat de Raad van State onze milieuvergunning vernietigde, en dat de Vlaamse Overheid ons nu een nieuw exemplaar moet verlenen. Maar in tussentijd vallen wij terug op de milieuvergunning die we kregen vanuit de provincie. We hoeven de turbine dus niet stil te leggen", reageert Joris De Maeyer van Pfizer. "Volgens de Raad van State had de Vlaamse overheid moeten wachten met het uitreiken van onze vergunning, tot de resultaten bekend waren van een lopende geluidsstudie aan de windturbines van Eneco aan de overkant van de N16. Vlaanderen kan nu een nieuwe milieuvergunning verlenen, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State. Wij lieten intussen zelf ook metingen uitvoeren - op het moment dat de vier turbines draaiden - en bleven steeds onder de wettelijke normen. De vergunningverlenende overheid heeft ook deze informatie intussen ontvangen, het is nu aan hen om het dossier te beoordelen. Wij zijn er vrij zeker van dat het dossier nu in orde is en dat we over enkele weken tot maanden onze nieuwe milieuvergunning op zak hebben."