Politie flitst 283 auto's in zone 30

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft gedurende een week snelheidscontroles gehoudenin de zone 30 en in schoolomgevingen.


In Bornem werden controles gehouden in vijf straten, in Puurs stond de politie te flitsen in drie straten en tot slot werden twee straten in Sint-Amands uitgekozen waar er werd gecontroleerd op snelheid.


Bij de controles werden in totaal 810 auto's gecontroleerd, maar liefst 35 procent daarvan reed te snel. 283 autobestuurders zullen dus binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. (TVDZM)