Aantal inbraken in Puurs en Bornem gestegen

Het aantal inbraken tijdens de afgelopen wintermaanden is in vergelijking met vorig jaar erg gestegen in zowel Puurs als in Bornem. In Sint-Amands stagneerde dat aantal. De politie ontkracht de inbrakenplaag niet en voert momenteel een uitgebreid onderzoek.

In Puurs zou volgens fractievoorzitter Jan Van Camp (N-VA) het aantal inbraken drastisch zijn gestegen. "Van twaalf inbraken vorig jaar naar achttien deze wintermaanden", vertelt de fractievoorzitter. De stijging van het aantal inbraken en inbraakpogingen wordt niet ontkend door de lokale politiezone Klein-Brabant.


"In de wintermaanden kennen we altijd een piek en bovendien ook niet regionaal. Heel wat naburige politiezones hebben te maken met een stijging van het aantal inbraken", legt korpschef Jan Van de Vreken uit. Volgens de korpschef is die stijging het grootst in Bornem en blijft dat cijfer gestagneerd in Sint-Amands.


Concrete cijfers wil de politie nog niet bekend maken. Het is alle cijfers van het afgelopen jaar nog volop aan het bundelen en zal deze pas bekend maken tijdens de politieraad eind deze maand. "Wat we onze inwoners kunnen meegegeven - en dat zeggen we heel voorzichtig - is dat het aantal inbraken opnieuw gemilderd is", aldus korpschef Van de Vreken.


Inmiddels draait de recherche van de politiezone overuren om de verantwoordelijken van de inbraken zo snel mogelijk te identificeren en te arresteren. In het belang van het onderzoek, dat momenteel nog lopende is, kon men hierover nog niet meer details vrijgeven. (EDT/TVDZM)