"We zijn vervuiling en overlast beu"

BUURTBEWONERS VERZAMELEN BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN KOMST VIABUILD

Actievoerders Peggy Seeuws en Patricia Speltincx met het bezwaarschrift tegen de komst van Viabuild.
Foto Legreve Actievoerders Peggy Seeuws en Patricia Speltincx met het bezwaarschrift tegen de komst van Viabuild.
Het dossier Bioterra is nog maar net achter de rug en alweer trekken de inwoners van Ruisbroek gewapend met bezwaarschriften van deur tot deur. "Opnieuw wil een bedrijf - deze keer Viabuild - zich in onze gemeente vestigen en er onder andere asbest opslaan. Wij hebben stilaan écht genoeg van al die stank, overlast en vervuiling van de industrie rondom", zegt Peggy Seeuws namens de actievoerders.

"Viabuild diende bij de gemeente Puurs een aanvraag in voor een nieuwe vestiging aan de Rupeltunnel. Het bedrijf wil er onder meer afval stockeren, waaronder ook asbest. Die opslag zal zowel binnen als buiten gebeuren, dus niet altijd in een volledig afgesloten loods. Ook plant men op de site de mechanische behandeling van het afval: demonteren, wassen en scheiden. Ook tijdens het transport is rondvliegend asbeststof mogelijk. Dit is onaanvaardbaar", aldus Seeuws. "Op het vlak van mobiliteit worden dagelijks 175 personenwagens, 112 vrachtwagens en 113 bestelwagens verwacht. Er staan nu al dagelijks files op de A12, N16 en N17. Bestuurders gebruiken onze dorpen meer en meer als sluipweg. Niet enkel het verkeer zal nog toenemen, ook de nu al grote hoeveelheid fijn stof. Ook trekt Viabuild het nut van een vijf meter breed groenscherm rondom de inrichting in twijfel, terwijl deze groenbuffer zowel naar geluidshinder als stofwering nut heeft. We moesten al deze informatie tot slot zelf verzamelen, want ondanks de grote bezorgdheid komt er zelfs geen infovergadering over de plannen. Het nieuws over de aanvraag moesten we ook via de media vernemen."

Het bedrijf te veel

"De economische belangen primeren natuurlijk voor zo'n bedrijf, maar wij zijn het beu. Onze gemeenschappen - Ruisbroek, Wintam, Willebroek, Boom en Niel - worden al meer dan een halve eeuw geteisterd door economische vervuiling op grote schaal. We hebben genoeg van al die stank, overlast en vervuiling. Net nog konden de inwoners de komst van Bioterra naar de Kanaalzone tegenhouden en meteen staat de volgende kandidaat aan de deur. Waarom zijn het altijd de vervuilende bedrijven die zich hier willen vestigen? Elke keer opnieuw moeten wij tijd en moeite investeren om het dossier te bestuderen, onze krachten bundelen om van deur tot deur te gaan en bezwaarschrifen te verzamelen ...", klinkt het.


"Wij zijn niet tegen dit ene bedrijf. We willen vooral aan de gemeente Puurs en de provinciale overheid - die de beslissing neemt in dit dossier - duidelijk maken dat het genoeg is geweest. Ons dorp is stilaan omsingeld door industrie en we moeten elke keer weer een heel gevecht leveren om gespaard te kunnen blijven van nog meer overlast. We hebben weer dezelfde affiches van de vorige campagne 'Stop de vervuiling' afgedrukt en verspreiden deze nu in alle straten. Ook delen we bezwaarschriften uit. Deze kan je meteen aan de deur tekenen of achteraf bussen. Heel wat info én bezwaarschriften vind je via de Facebookpagina 'Zeg nee tegen asbestverwerking in Wintam, Eikevliet, Ruisbroek en Niel'."


Bezwaarschriften zijn verkrijgbaar in Rietveld 11 en Bloemhof 37 en kunnen ook voor 28 februari afgegeven worden aan Buurtwinkel De Schepper en de Proxy Delhaize in Ruisbroek. Het openbaar onderzoek van Viabuild loopt tot en met 3 maart. Het dossier inkijken kan in het gemeentehuis van Puurs.