"Leve de files. Dan is het tenminste stil"

BUREN VRAGEN GELUIDSSCHERMEN OP N16 TEGEN TOENEMENDE OVERLAST

Sandra Peersman kijkt vanop haar slaapkamer uit op de N16. "In de zomer een raam openzetten voor de warmte, is uitgesloten."
David Legreve Sandra Peersman kijkt vanop haar slaapkamer uit op de N16. "In de zomer een raam openzetten voor de warmte, is uitgesloten."
De verkeersdrukte op de Rijksweg N16 in Puurs blijft maar toenemen, en daarmee stijgt ook de geluidshinder in de wijken rondom. "Wij vragen metingen als bewijs van dit probleem, en geluidsschermen als oplossing", klinkt het bij de omwonenden en mobiliteitsschepen Alex Goethals.

Ronny Herremans en Sandra Peersman verhuisden 20 jaar geleden naar Haverblok, een straat vlak bij de N16. "We waren ons toen al bewust van het feit dat we dicht bij een belangrijke verkeersader in de regio gingen wonen. We wisten ook dat we ons bij enige vorm van overlast zouden moeten neerleggen. Maar jaar na jaar nam de drukte op de N16 toe. Zo'n tien jaar geleden lieten we daarom op onze grond al geluidsmetingen uitvoeren, we kregen toen te horen dat we nét niet de grens haalden. Het plaatsen van geluidsschermen zat er toen dus niet in", zegt het koppel.

Groenscherm

"Als alternatief werd wel een groenscherm aangeplant, dat toch een beetje van de overlast kon tegenhouden. Vorige week stonden enkele groenarbeiders dat dichtgegroeide scherm echter plots te 'snoeien', wat erop neerkwam dat ze ongeveer alles aan het verwijderen waren. We hebben die werken halfweg nog kunnen stoppen, maar nu horen we de N16 weer volop. En dat lawaai is zéker na de invoering van de kilometerheffing nog énorm toegenomen. In de zomer een raam openzetten is uitgesloten. Terwijl de automobilisten vloeken wanneer ze op de N16 in de file staan, zijn die momenten voor ons net een zegen. Dan is het tenminste even stil!"


Ook de Puurse schepen van Mobiliteit Alex Goethals wil dat er dringend iets gebeurt om de overlast aan te pakken. "Wij krijgen als lokaal bestuur heel wat klachten binnen over de toenemende geluidsoverlast op de N16, niet alleen vanuit Haverblok maar ook de Coolhemstraat, Berkenkant en de Vijverstraat. Vooral de zone rondom de viaduct aan de brandweerkazerne heeft het hard te verduren, omdat de weg daar omhoog gaat en het geluid verder draagt", zegt Goethals.

Metingen

"Twee jaar geleden al heb ik aangedrongen bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) om bij de streefbeeldstudie voor de heraanleg van de N16 meteen ook de geluidshinder te bestuderen. Als we die cijfers op papier hebben, kunnen we meteen ook het ontwerp van de nieuwe weg zo aanpassen dat het probleem bij de heraanleg wordt aangepakt. Mijn vraag werd twee jaar geleden in het verslag opgenomen, nu krijg ik te horen dat er nog niets is gebeurd. Ik heb er dan ook opnieuw op aangedrongen dat die metingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Als de studie aantoont - en ik twijfel daar niet aan - dat de drempel van 65dBA wordt overschreden, vragen wij AWV met aandrang om bij de heraanleg van de N16 de nodige geluidsschermen te plaatsen."