"Helft van ons plein verdwijnt"

BUURTBEWONERS NIEUWSTRAAT PROTESTEREN TEGEN BOUWPLANNEN

De buurtbewoners vrezen dat het plein, een ontmoetingsplek voor jong en oud, zal verdwijnen.
Foto Els Dalemans De buurtbewoners vrezen dat het plein, een ontmoetingsplek voor jong en oud, zal verdwijnen.
De bewoners van de Nieuwstraat in Ruisbroek zijn allesbehalve blij met de plannen van sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Woning om 20 nieuwbouwwoningen te bouwen. "De helft van ons plein zal verdwijnen en we moeten binnenkort op een betonnen muur zien", klinkt het.

"Vroeger stond op het plein in de Nieuwstraat een reeks fel verouderde woningen, die werden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe huizenrij. Als omwonenden hopen wij al jaren dat na de bouw van de nieuwe sociale woningen, ook het plein eindelijk opgewaardeerd zou worden. Maar bij de voorstelling van de nieuwbouwplannen tijdens een infovergadering werd er echter gezwegen over de inname van het plein zelf voor de bouw van deze 20 woningen, meer nog: dit werd zelfs ontkend. Maar uit de plannen die we nu konden inkijken, blijkt dat maar liefst de helft van het plein zal verdwijnen", klinkt het bij de buurtbewoners.


"Het nieuwbouwproject bestaat uit drie bouwlagen, met platte in plaats van schuine daken. Dit betekent dat de 20 nieuwe huizen het volledige uitzicht van het plein en de hele straat zullen domineren. De bewoners rondom krijgen in plaats van een open zicht en heel wat zon binnenkort een muur van drie verdiepingen hoog voor de deur. De hele buurt - tot en met het aangrenzende Rietveld toe - is de dupe van deze plannen. Het plein is een ontmoetingsplek voor jong en oud, en één van de schaarse speelplekken voor onze kinderen. In de toekomst zal enkel nog een klein stukje groen resten, met een prachtig zicht op al die nieuwe bakstenen. We vieren ondertussen al voor de 8ste keer ons buurtfeest op dit terrein, de bouw betekent meer dan waarschijnlijk de doodsteek voor onze buurtwerking. Tot slot vrezen we dat de parkeerdruk in onze straat met dit nieuwe project alleen nog maar zal toenemen."

Geen bezwaarschriften

Het buurtprotest verrast directeur van Eigen Woning Bart Smets. "We hebben vorig jaar alle omwonenden aangeschreven en een infomoment georganiseerd waarop alle plannen zeer uitgebreid werden toegelicht. Er waren toen amper buurtbewoners aanwezig. Tijdens het openbaar onderzoek dat naar aanleiding van onze bouwvergunningsaanvraag werd georganiseerd, werden geen bezwaarschriften ingediend. Nu we de bouwvergunning op zak hebben, gaat men plots wél protesteren", zegt Smets. "Het is altijd onze bedoeling geweest om op dit terrein te bouwen, die verdichting is nu eenmaal nodig. Het klopt dat we meteen ook de rest van het plein gaan opwaarderen, want het geheel ligt er nu maar verloederd bij. We gaan het geheel groen inrichten, mét voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwe huizen. De vrees om een toenemende parkeerdruk is dus onterecht. Een buurtfeest organiseren zal ook perfect kunnen op het nieuwe plein."