"Eindelijk eens rustig slapen"

BUURTBEWONERS DREIGEN MET NIEUW PROCES TEGEN ENECO VOOR WINDMOLENS AAN N16

Leden van Actiegroep Beter Buurt Puurs - Linda Decat, Luc Boel, Guido Van Campenhout en Marcel Van Tricht - in een tuin die uitkijkt op de windmolens.
Foto David Legreve Leden van Actiegroep Beter Buurt Puurs - Linda Decat, Luc Boel, Guido Van Campenhout en Marcel Van Tricht - in een tuin die uitkijkt op de windmolens.
"Laat ons nu eindelijk eens rustig slapen", dat is de noodkreet van de omwonenden van de Eneco-windturbines naast de N16 in Puurs. Die draaien door de hevige rukwinden van de voorbije dagen stevig rond en zorgen daarbij voor de nodige geluidsoverlast. "We voeren net de laatste metingen uit en zullen daarna bijsturen waar nodig", reageert Thomas De Greef van Eneco.

Meer dan vier jaar al vecht de actiegroep 'Betere Buurt Puurs' tegen de overlast die veroorzaakt wordt door de twee Eneco-windturbines op enkele honderden meters van hun woningen.


"Jarenlang al wordt er gemeten, gediscussieerd, overlegd, teruggekoppeld... maar uiteindelijk zijn wij diegenen die nog steeds nacht na nacht gewekt worden door het constante pulserende lawaai van de windmolens. Omdat er intussen geen twee maar viér molens dicht bij elkaar staan (2 op de bedrijfsterreinen van Pfizer aan de overkant van de N16, nvdr) wordt dit geluid nog extra versterkt, ook de filter van het omgevingslawaai valt 's nachts weg", zegt Marc Amelinckx van de actiegroep.

Rukwinden

"Men wist al dagen op voorhand dat deze rukwinden op komst waren, waarom kan men de turbines - zeker 's nachts - niet gewoon afremmen tot een maximaal aantal omwentelingen per minuut? Zo kunnen wij misschien wél rustig inslapen en worden we niet regelmatig uit onze slaap gehaald. We worden telkens gesust met een nieuw overleg, een vergadering om de zes maanden, maar voelen ons stilaan aan het lijntje gehouden. Wij beloofden dat we Eneco tijd zouden geven om het probleem op te lossen en intussen geen nieuwe procedures zouden opstarten. Stilaan krijgen we het gevoel dat ze rekenen op onze goede wil om geen klacht meer neer te leggen, terwijl de overlast wel blijft bestaan. Als er na de huidige metingen - die intussen ook alweer meer dan een jààr aan de gang zijn - geen verbetering merkbaar is, zien we echter geen andere optie meer."

Vlarem-normen

Volgens Thomas De Greef van Eneco Wind zijn momenteel écht wel de laatste metingen aan de gang. "Uit eerdere metingen bleek dat we op bepaalde tijdstippen boven de nieuwe, verstrengde Vlarem-normen gingen. Samen met onze windturbineleverancier startten we daarom in juni met een reductieprogramma, maar tijdens de zomermaanden is er sowieso minder wind", klinkt het.


"Daarom kunnen we nu pas opnieuw meten of we nog verder moeten bijsturen om aan de nieuwe Vlarem-normen te voldoen. Er is op dit moment zelfs iets te veel wind om relevante metingen te kunnen uitvoeren. En wanneer nodig remmen wij de turbines af, nu zelfs meer dan vroeger."


Als de buurtbewoners na deze metingen en bijsturingen toch nog hinder zouden ondervinden, heeft De Greef echter niet meteen een oplossing.


"Wij moeten ons als bedrijf alleen houden aan de wetgeving en dat zullen we ook doen."

Rustige nachten

Toch plant de gemeente Puurs begin december opnieuw een overleg met Eneco en de actiegroep.


"We komen van héél ver, jaren geleden werd er alleen heen en weer geschreeuwd en gedreigd, nu kan er al rustig gepraat worden. En dat overleg blijft nodig, willen we samen tot een degelijke en definitieve oplossing komen", zegt bevoegd schepen Alex Goethals.


"Ook wij willen immers dat Eneco rekening houdt met de klachten van onze inwoners en dat die laatsten in de toekomst weer rustige nachten kennen."