Rekenhof publiceert lijst van politici en hun mandaten: Hoeveel verdienden uw burgemeester en schepenen in 2018?

De gemeenteraad van het oude Puurs.
Wannes Vansina De gemeenteraad van het oude Puurs.
Het Rekenhof publiceerde op zijn website en in het Staatsblad de lijsten met mandaten van alle politici voor het jaar 2018. Voor het eerst worden ook de bijhorende vergoedingen vermeld. Die krijgen gemeenteraadsleden voor het zetelen in diverse raden van bestuur en directiecomités.

Veel duidelijkheid over deze vergoedingen geeft het Rekenhof niet. Soms worden concrete bedragen genoemd, in andere gevallen wordt enkel een minimum- en maximumbedrag genoemd. HLN nam de mandaten van het schepencollege van 2018 in het oude Puurs en Sint-Amands onder de loep. Sinds 2019 vormen de twee de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Burgemeester Koen Van den Heuvel (Puurs) en schepenen Eddy Ceurstemont (Sint-Amands) en Heiko Van Muylder (Sint-Amands) waren de ‘mandatenkampioenen’.

Koen Van den Heuvel:

Burgemeester, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Parlementslid Vlaams parlement, vergoeding: 127 877,15 €

Fractievoorzitter Vlaams Parlement vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid politiecollege politiezone Klein-Brabant, onbezoldigd

Lid zoneraad en zonecollege Hulpverleningszone Rivierenland, onbezoldigd.

Voorzitter directiecomité AGB Puurs, onbezoldigd

Voorzitter Raad van Bestuur AGB Puurs, onbezoldigd

Erwin Brys

OCMW-voorzitter en schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Voorzitter PWA Puurs-Sint-Amands, onbezoldigd

Voorzitter PWA Puurs Sint-Amands, onbezoldigd

Voorzitter SVK Optrek VZW, onbezoldigd

Bestuurder Welzijnskoepel Klein-Brabant-Vaartland vzw, onbezoldigd

Ondervoorzitter Spoor 2 vzw, onbezoldigd

Ondervoorzitter Zorgbedrijf Klein-Brabant, onbezoldigd

Hilde Van der Poorten:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van bestuur van Finilek, vergoeding: 241,44 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), vergoeding: 1 685,66 €

Alex Goethals:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, vergoeding: 1 964,82 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen (IVAREM), vergoeding: 1 681,48 €

Yvo Van Damme:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Ronny Tourné:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Erwin Spiessens:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van Bestuur van PIDPA, vergoeding: 1.054,06 €

Gemeente- of OCMW-raadslid: 

Vergoeding: 1,00 - 5 000,00 €. Ook hier kan gecumuleerd worden. Ellen De Vos was bijvoorbeeld OCMW-raadslid, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en lid van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf.

De gemeenteraad van Sint-Amands
David Legreve De gemeenteraad van Sint-Amands

In het oude Sint-Amands zien de cijfers voor 2018 er als volgt uit:

Peter Van Hoeymissen:

Burgemeester, vergoeding: 50 001,00 - 100 000,00 €

Eddy Ceurstemont:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van Bestuur van Blijdorp III, onbezoldigd

Lid van het directiecomité van de Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen (IVAREM), vergoeding: 2 731,36 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging voor Duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen (IVAREM), vergoeding: 1 890,62 €

Lid van de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Schelde Durme, onbezoldigd.

Lid van de Raad van Bestuur van Patrimonium MBS, vergoeding: 1,00 - 5 000,00 €

Lid van het directiecomité en de Raad van Bestuur van Toerisme Klein-Brabant Scheldeland onbezoldigd.

Bart De Schutter:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), vergoeding: 1 903,16 €

Lid van de adviesraad van de Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), vergoeding: ‘104,57 €

Heiko Van Muylder:

OCMW-voorzitter en schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Bestuurder Eigen Woning bvba, vergoeding: 1,00 - 5 000,00 €

Bestuurder vzw PWA Puurs-Sint-Amands, onbezoldigd

Bestuurder Welzijnskoepel Klein-Brabant, onbezoldigd

Bestuurder Sociaal Verhuurkantoor Optrek vzw, onbezoldigd

Bestuurder vzw Ecoso, onbezoldigd

Bestuurder vzw Natuur- en Landschapszorg, onbezoldigd

Lid GIDPBW – IGEMO, vergoeding: 1,00 - 5 000,00 €

Els De Smedt

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO), vergoeding: 213,32 €

Lid van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA), vergoeding: 191 €

Ben Waumans:

Schepen, vergoeding: 10 001,00 - 50 000,00 €

Lid van de Raad van Bestuur van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA), vergoeding: 209,14 €

Lid van de adviesraad van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA), vergoeding: 211,23 € 

Burgemeester Van Den Heuvel van het voormalige Puurs (vooraan) en zijn collega Peter Van Hoeymissen van het voormalige Sint-Amands.
Foto Legreve Burgemeester Van Den Heuvel van het voormalige Puurs (vooraan) en zijn collega Peter Van Hoeymissen van het voormalige Sint-Amands.