Subsidie voor instandhoudingswerken van kerk in Grasheide

De kerk van Grasheide
google maps De kerk van Grasheide
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) kent een subsidie van 178.000 euro toe aan de gemeente Putte voor de instandhoudingswerken van de kerk te Grasheide. De kerk te Grasheide is in maart 2019 erkend als bouwkundig erfgoed en heeft voor de laatste maal onderhoudswerken ondergaan in 2005. 

“Met de subsidie van het ministerie, de financiële inbreng vanuit de kerkfabriek en de eigen inbreng van de gemeente zijn we in de mogelijkheid om alle vereiste werken, voor een geschatte totaalprijs van 500.000 euro uit te voeren”, zegt schepen van Openbare Werken Peter De Vooght (N-VA).

Zo zullen onder andere de daken vervangen worden en wordt het dakgebinte verstevigd. De regenafvoer wordt vernieuwd en ook de gevel, het metsel- en voegwerk en de buitenschrijnwerkerij worden onder handen genomen. Tot slot zullen ook de glas-in-loodramen aangepakt en beveiligd worden. 

Voor eind 2020

De toewijzing van de opdracht moet voor eind 2020 gerealiseerd zijn, gezien dit één van de voorwaarden is tot toekenning van de subsidie. “Als gemeentebestuur zijn we alvast zeer tevreden met de ontvangst van deze subsidie, zodat we over voldoende middelen beschikken om een uniek stukje erfgoed in onze deelgemeente te kunnen behouden” aldus burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). De Sint-Gerardus-Majellakerk dateert van 1908-1910 en is de oudste van de vijftien kerken in de lage landen ter ere van deze heilige. In België zijn er zelfs maar twee gevestigd.