Putte wil 10.000 extra bomen tegen eind 2024

Geert De Rycke

Het gemeentebestuur van Putte wil tegen het einde van 2024 10.000 bijkomende bomen gepland hebben op zijn grondgebied. De ambitie van het bestuur kadert in het Bomencharter. “Het planten van bomen heeft heel wat positieve gevolgen,” aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA). “Bomen zorgen voor de opname van CO2 en bieden bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Daarnaast vormen bomen een lawaaibuffer en zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit. Ze bevorderen ook de gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit. Er zijn dus meer dan voldoende redenen om ons hiervoor in te zetten.” 

Voor de telling van het aantal bomen wordt gekeken naar alle bomen op het grondgebied van de gemeente die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 geplant worden. “Zowel de bomen die door de gemeente zelf wordt aangeplant, als die door burgers en andere instanties, tellen mee”, klink het.