2019 was recordjaar voor Putse bib met 84.237 uitleningen: “Grootste stijging bij peuter- en kleuterboeken”

De bib van Putte bevindt zich in het gemeentehuis
David Legreve De bib van Putte bevindt zich in het gemeentehuis

Het voorbije jaar werden er aanzienlijk meer boeken uitgeleend in de bibliotheek van Putte. De Putse bib sloot het jaar 2019 af met het grootste aantal uitleningen ooit: 84.237 boeken, tijdschriften, dvd’s en dito gingen de deur uit. Samen met de cijfers van het pas gesloten filiaal in Beerzel komt men aan een totaal van 98.883 uitleningen. Binnen het totale aanbod van de Putse bib is er maar één onderdeel waar het aantal ontleningen licht afneemt en dat is de dvd-afdeling: - 3,1 procent. De grootste stijging is er bij de peuter- en kleuterboeken, met 14,4 procent. Ook het gebruik van de internetcomputers in het leescafé steeg met 23 procent. Het aantal bezoekers van de Putse bib steeg vorig jaar van 20.076 naar 21.566 (7,4 procent). Elke bibliotheekgebruiker leende gemiddeld 35 boeken uit. “De investeringen die het gemeentebestuur gedaan heeft bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis - met name door een ruime en goed uitgebouwde bib in het complex te voorzien - rendeert dus. Daarom blijven we ook in 2020 de nodige middelen voorzien. Zowel de infrastructuur als het aanbod in Putte kunnen wedijveren met heel wat bibliotheken uit de regio”, beaamt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).