Procureur-generaal: "cybercriminaliteit beter aanpakken

In zijn openingsrede sprak procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene over het toenemend belang van de bestrijding van cybercriminaliteit aan. "De rechtstaat moet mee, moet durven kiezen om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen."

Vandenbruwaene pleit dat er voldoende moet geïnvesteerd worden in mensen en middelen om die criminaliteit aan te pakken. "Hoewel de kaders van de Regionale Computer Crime Units (RCCU) en Federale Computer Crime Unit (FCCU) recent licht werden uitgebreid, is het onthutsend te moeten vaststellen dat de daadwerkelijke invulling ervan problematischer blijkt te zijn", zegt Vandenbruwaene. " Slechts vijf van de veertien RCCU's zijn volledig opgevuld en het FCCU slechts voor 64 procent. Bovendien volstaat het niet om extra mensen aan te werven, zij moeten ook over de noodzakelijke uitrusting en training beschikken, wil men pretenderen minstens gelijke tred te houden met de cybercriminaliteit. Gelet op de huidige cijfers dreigt dit een illusie te worden." (KAV)