Werken dorpskern Reningelst starten in 2018

De dorpskern van Reningelst wordt vanaf 2018 vernieuwd. Deze vernieuwing zal uitgevoerd worden in twee fasen. In het kader van de vernieuwing worden wegen- en rioleringswerken uitgevoerd aan de gewestwegen Reningelstplein, Baljuwstraat, Zevekotestraat, Clyttesteenweg, Heuvellandseweg en Lokerseweg en aan de gemeentewegen Nedergraafstraat, Bettedreef, Neerhofstraat, Pastoorstraat en Kriekstraat. "In de beschermde omgeving komt uitgewassen beton. In andere wegen, zoals de Pastoriestraat, worden kleine kasseiklinkertjes gebruikt", aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Er worden ook maatregelen genomen om wateroverlast te vermijden. Zo wordt een bufferbekken voor hemelwater langs de Heuvellandseweg voorzien en komen er ook buffergrachten op andere locaties in de nabije omgeving . De werken gaan in het voorjaar van 2018 van start. Het aandeel van de stad in dit project bedraagt zo'n 2 miljoen euro . (LBR)