Wegenwerken opnieuw van start

Het kerstverlof is achter de rug en dat betekent ook dat de wegenwerken in Poperinge opnieuw van start gaan.

In de Winnezelestraat in Watou wordt een nieuwe brug over de Heidebeek aangelegd. Daardoor is de straat volledig afgesloten. Het einde van de werken is gepland in mei. Ook de werken in de Switch Road worden verdergezet. Er wordt verdergewerkt aan de riolering om dan de komende maanden over te gaan tot de afwerking met een volledige heraanleg van de bovenbouw. In de Nijverheidslaan en Nijverheidsstraat werd er al gewerkt aan de nutsleidingen. Nu zal het beton geklopt en gebroken worden. De verharding van de straat blijft daarna enkel berijdbaar voor het plaatselijke verkeer. Op de Westhoekweg is er nog enkele weken verkeershinder door de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen. De kabelaanleg is nodig om de verhoogde belasting in de onderstations van Ieper en Poperinge op te vangen. Ondertussen werden er ook al verschillende obussen en granaten gevonden. Die moesten uitgegraven, afgeschermd en opgehaald worden. Dat veroorzaakte meer hinder dan eerst werd voorzien. (LBR)