Vroonhofsite blijft pijnpunt in meerjarenplan

Foto Michael Depestele
Het nieuwe meerjarenplan van 275 bladzijden stond op de agenda van de laatste gemeenteraad van 2019. Schepen Ben Desmyter (CD&V) zorgde voor tekst en uitleg en de oppositie voor enkele complimenten en commentaar.

In de uitvoerige uitleg van schepen Ben Desmyter (CD&V) werd Poperinge vergeleken met de cluster van gelijkaardige gemeenten. Daaruit bleek dat de stad er goed uitkomt. Hij zette enkele cijfers op een rij. “Er zal voor 24,2 miljoen euro geleend worden en dat over een periode van 20 jaar en aan een gemiddelde rentevoet van 1,1%. Uit de autofinancieringmarge kunnen we afleiden dat we zorgen voor een buffer. De jaarlijkse belasting bedraagt voor elke Poperingenaar 692 euro, 257 euro daarvan is aanvullende personenbelasting en 360 euro zijn grondlasten. Als we dat vergelijken met de cluster is dat minder dan in gelijkaardige steden”, sprak schepen Ben Desmyter (CD&V).

“Eerst en vooral wil ik de stadsdiensten die het meerjarenplan hebben helpen realiseren bedanken voor het vele werk die zij hierin hebben gestoken. Zij zijn erin geslaagd om een overzichtelijk document van deze toch niet zo eenvoudige materie te maken”, reageerde raadslid Alex Colpaert (Groen). “In dit meerjarenplan vinden we te weinig concrete maatregelen vind om daadwerkelijk te helpen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Het burgemeestersconvenant 2020, dat beloofde om tegen eind volgend jaar 20% minder CO2 uitstoot te hebben strand op slechts 8%. Falende milieumaatregelen en vooral de aanpak van de visie op vergroening van Poperinge worden door ons als onvoldoende bestempeld.”

Ook Open VLD opende met positieve woorden. “We moeten echter wel vaststellen dat de totale geconsolideerde financiële schuld van stad, OCMW en AGB die eind 2013 nog 31,7 miljoen bedroeg gedurende de vorige legislatuur steeg tot ongeveer 47,4 miljoen, en dat deze ondanks de schuld afbouw binnen OCMW en AGB, zal stijgen tot ongeveer 49,3 miljoen eind 2025, dit inderdaad uitgaand van een 100% realisatiegraad. We beseffen dat er inderdaad heel wat geïnvesteerd wordt op vele vlakken, dat geld lenen momenteel zeer interessant is en dat er gedurende de komende jaren nog heel wat wijzigingen zullen plaatsvinden binnen dit meerjarenplan, maar toch blijft het knipperlicht van deze hoge financiële schuld boven onze stad branden. Wij houden als Open VLD-fractie dan ook ons hart vast wanneer we deze cijfers combineren met de verscheidene risico’s van deze tijd die ook op onze stad afkomen”, reageerde raadslid Bram Meeuwen (Open VLD).

Raadslid Johan Lefever (Open VLD) vult aan: “Jullie stellen dat de schuld draagbaar is voor onze stad, maar we willen toch één en ander ook kritisch benaderen. Bijkomend 37,4 miljoen investeren en bijkomend 24 miljoen lenen, Zonder stijgende belastingen zo stellen jullie ook herhaaldelijk. Het klopt, het tarief van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen stijgen niet, maar een aantal belastingen en retributies stijgen heel duidelijk wel. Meerdere belastingen worden wel degelijk verhoogd”, sprak Lefever.

“De algemene gemeentebelasting werd niet meer aangepast sedert 2002. Je moeilijk spreken over een stijging moest je de indexering alleen uitrekenen”, gaf schepen Desmyter antwoord. “Wat ons ook opvalt is de 100 euro boete die vermeld staat voor de horeca bij laattijdige aangifte van de logiestaks. Jullie hebben geld nodig, wat ook blijkt uit verkoop, van landbouwgronden”, ging Lefever verder. 

Vergrijzing en verzilvering

“Een groot probleem dat op ons afkomt is de vergrijzing en de verzilvering van de bevolking. Ook wij zijn behoorlijk geschrokken te lezen dat in onze stad, tegen 2027, 1 op 4 inwoners ouder zal zijn dan 65 jaar, dit zijn 5000 mensen. Worden er wel inspanningen genoeg gedaan om jonge mensen hier te houden of te lokken?”, vroeg raadslid Lefever zich af.

Ook de Vroonhofsite blijft een ‘gevoelig’ onderwerp. “Het is een dossier in ‘ontwikkeling’, voorheen opgemaakte ‘masterplannen’ dienen tot niets gezien de wijzigingen. We begrijpen dat één en ander herdacht moet worden, maar laat ons toch ook eens eerlijk zijn. Tegen het einde van deze legislatuur, tegen 2025, zal daar nog geen steen liggen en dit ondanks de nieuwe investering van 37 miljoen en de 24 miljoen aan leningen. In 2026 begint het pas en zal de bestuursploeg dan de nodige financiering vinden die draagbaar blijft voor de stad? Jullie hebben inspanningen gedaan om ‘het culturele’ leven beter te herbergen door aankoop van ‘De Kring’ en dit inderdaad in afwachting van de podiumzaal op de Vroonhofsite.”

Raadslid Martine Vanbrabant ziet de Vroonhofsite dan weer als een luxeproject. “Er zijn veel positieve punten, maar de neiging is er toch om op slak elke zout te leggen. Er zal nooit een bestuur zijn die alle problemen kan oplossen. Het doet me pijn dat de Vroonhofsite wordt afgeschilderd als een luxeproject. We willen daar onder andere de Academie en het Huis van het Kind onderbrengen. Dat lijkt me nu toch geen luxeproject”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het klopt dat nog enkele jaren zal duren vooraleer we de Vroonhofsite kunnen uitwerken. De school die er nu zit, vertrekt ook pas in 2021. Er zal een archeologisch onderzoek komen, ontwerpers volgen en er komt nog wegenis. Daarna kunnen we beginnen bouwen.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.