Verkeersveilige dorpskern in Watou

Recent werd in de dorpskern van Watou zone 30 ingevoerd. Volgende straten werden in de zone opgenomen: Blauwhuisstraat, Douvieweg (van Plokkersheem tot Watouplein), Kapelaanstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat (van Watouplein tot Winnezelestraat), Steenvoordestraat (van Trappistenweg tot Watouplein), Vijfhoekstraat, Watouplein en Winnezelestraat (van Moenaardestraat tot OC De Bollaard en KSA).


Coördinator Stijn Dujardin van het jeugdverblijfcentrum Het Plokkersheem in Watou juicht de verandering toe. "We waren zelf geen vragende partij, maar het is aangenaam meegenomen. Groepen gebruikten vaak de oversteek naar het Brennepark en dat doen de schoolkinderen ook. Dat er wat trager moet gereden worden, kan ik uiteraard begrijpen." De aanpassing naar zone 30 sluit aan bij de actieplannen voor het SAVE-charter.


(LBR)