Vanaf 1 juli 20% extra koopkracht op je Pop.kado

Stad Poperinge
De stad Poperinge gaat vanaf 1 juli per verkochte Pop.kado twintig procent extra koopwaarde geven. Koop je een Pop.kado van 100 euro dan wordt die dus 120 euro waard.

Aan deze actie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. “Je kunt nooit meer dan 100 euro aan Pop.kado’s kopen per aankoopbeurt. In totaal kun je nooit meer dan voor 500 euro aan Pop.kado’s kopen met extra koopwaarde. Meer kopen mag, maar dan zonder de extra waarde. Bij iedere aankoop wordt de identiteitskaart gevraagd en ingelezen. Bij weigering wordt geen toeslag van twintig procent toegekend. Bedrijven die Pop.kado’s willen aankopen, kunnen contact opnemen met de vzw Centrummanagement om een regeling uit te werken voor grotere aankopen”, zegt het stadsbestuur.

Deze nieuwe regel geldt tot en met 31 december. De Pop.kado’s zijn te koop in de dienst Toerisme, de bibliotheek en online in de webshop van Shop in Pops.