Stad Poperinge huldigt haar personeel

Gepensioneerden en gevierden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel in Den Kouter.
Michael Depestele Gepensioneerden en gevierden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel in Den Kouter.
In JOC De Kouter heeft de stad Poperinge de medewerkers getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie en werden de personeelsleden van de stad en het OCMW met een bepaald aantal jaren dienst en de werknemers die in 2019 op pensioen gingen, in de bloemetjes gezet.

Voor 20 jaar dienst: Tany Goussey, Marleen Verhoest, Ria Devos, Ingrid Vande Casteele, Maria Beghein, Eveline Hautekeur en Els Corveleyn. Patricia Coudeville, Virgenie Milleville, Peter Cleenewerck en Kristel Lermytte voor 25 jaar dienst. 

Voor 30 jaar dienst waren dat Caroline Pannekoecke, Martine Kesteman, Ann Derycke en Danny Augustyn. Bij 35 jaar dienst waren dat Filip D’Hooghe en Dirk Sohier. Christa Verslype werd gehuldigd voor 40 jaar dienst. 

Caroline Flou, Martine Cappoen, Rudi Maes, Johan Janssens, Maria Theeten, Rony Winne, Wim Rossey en Jan Delplace gingen in 2019 op pensioen en werden ook in de bloemetjes gezet. The Lunatics zorgden voor een streepje muziek.