Revaliderende Pascal Lapanne (Open vld) keert niet terug naar Poperingse gemeenteraad

Pascal Lapanne (Open VLD)
David Beerlandt Pascal Lapanne (Open VLD)
Pascal Lapanne (Open vld) zal zijn mandaat van raadslid niet meer hernemen. Hij onderging in januari een medische ingreep waarvoor hij moet revalideren. In de gemeenteraad werd hij tijdelijk vervangen door Sophie Gruwez, maar Pascal neemt nu definitief ontslag.

“Eerder gaf Pascal reeds aan zich te laten vervangen. In de raad van april werd zijn opvolgster, Sophie Gruwez, aangesteld. De vervanging en de opvolging kaderen in de medische toestand van Pascal. Op vlak van gezondheid is 2020 ook voor Pascal niet echt een ‘gewoon jaar’ geweest tot hiertoe. Hij stelt zelf dat zijn revalidatie, na operatieve ingrepen, ten einde loopt. Maar dat ze hem niet het nodige comfort geeft om zijn taak van raadslid verder uit te voeren. Pascal blijft last hebben van onvoldoende motoriek wat hem beperkt in het uitvoeren van zijn mandaat”, zegt raadslid Johan Lefever, in naam van Pascal Lapanne en Open Vld.

Met de verkiezingen van 2012 was Pascal voor het eerst kandidaat voor Open Vld. “Zowel toen, als recent in 2018, werd hij vlot verkozen. Pascal zetelt dan ook als rechtstreeks verkozen raadslid voor Open VLD. Vanaf het begin was het zijn opzet om zich maximaal in te zetten voor alle mensen, vooral voor hen met een beperking. Samen hebben we het steeds over ‘andersvalide’ mensen waarvoor hij meer dan eens tussenkwam tijdens de zittingen van de raad. Het is ook zijn wens dat onze fractie daar blijvend aandacht voor heeft en het steeds op de voorgrond blijft plaatsen, iets wat we uiteraard zullen doen. Pascal realiseerde meer parkeerplaatsen voor ‘andersvaliden’ en hield hij een stevig pleidooi voor het verhogen van de mantelzorgpremie”, vertelt Johan Lefever.

“Zelf getuigt Pascal steeds weer van een groot optimisme, humor, en een enorm doorzettingsvermogen, ook nu, hoewel het te moeilijk wordt gezien zijn beperkte motoriek. Hij was maar weinig afwezig op onze vergaderingen, fracties en raadzittingen”, aldus Lefever.

Bewonderenswaardig

“Voor ons is het bewonderenswaardig hoe hij, niet gevrijwaard van ongemakken, zich steeds weer present toonde hoe moeilijk het ook is en hoe hij zich steeds weer aanpast. De manier waarop hij deelneemt aan de vergaderingen dwingt groot respect af bij ieder van ons.”

De Open Vld-fractie heeft begrip voor Pascal zijn beslissing. “Hoe moeilijk ook voor ons, we hebben begrip voor Pascals moedige beslissing. Reeds eerder gaf hij aan of het niet beter zou zijn om zich te laten vervangen. Steeds weer konden we hem overtuigen zich geen zorgen te maken omwille van zijn (tijdelijke) afwezigheid. Nu echter lijkt één en ander echt te zwaar te worden voor Pascal. Alle aandacht moet nu in de eerste plaats naar zichzelf gaan”, zegt Johan Lefever. “Met Pascal verliest onze Open VLD-fractie een gedreven raadslid, een warmhartige mens, een echte liberaal ook, die heel wat mensen rond zich verzamelt die sinds een lange traditie een blauw hart hebben.”