Poperinge spaart water in bufferbekken tegen droogte

Gemeenteraadslid Johan Pil, schepen Kris Notebaert en burgemeester Christof Dejaegher
Michael Depestele Gemeenteraadslid Johan Pil, schepen Kris Notebaert en burgemeester Christof Dejaegher
De stad Poperinge en provincie West-Vlaanderen laten bufferbekken vollopen om water te sparen voor de landbouw. Het Algemeen Boerensyndicaat zegt niet te panikeren. “Er zijn op dit moment nog geen indicatoren dat het voor een langere periode niet zal regenen.”

In een vorige gemeenteraad uitte gemeenteraadslid Johan Pil (CD&V) al zijn bezorgdheid over het watertekort en de zomer die eraan zit te komen. Johan is zelf landbouwer en wilde graag een stand van zaken. “Is het niet mogelijk om ook de bufferbekkens, naast de spaarbekkens, te gebruiken als tijdelijke wateropslag? De Poperingse landbouwers hebben al enkele zomers op rij te kampen met extreme droogte. De tijdelijke wateropslag uit de bufferbekkens zou de landbouw en veeteelt goed kunnen gebruiken”, sprak Johan Pil.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) had goed nieuws. “Na de vorige gemeenteraad heb ik contact opgenomen met de provinciale Dienst Waterlopen. Een week later kwam de dienst langs om te kijken of uw voorstel haalbaar is en ze zagen mogelijkheden om dat wateropslag op te krikken. Het spaarbekken in de Vleterbeek wordt aangevuld, maar het gaat zeer traag. Het waterpeil was zeer laag, want het is al enkele weken bezig aan het vullen. Ook het bufferbekken vult zich heel traag en wordt gevuld van de Lenebeek. Een deel van het bufferbekken is ook bedoeld als spaarbekken. Om te vermijden dat het water in het spaarbekken terugloopt naar het bufferbekken werd er een schot geplaatst. Als het regent kan dit weer verwijderd worden”, zegt burgemeester Dejaegher.

In Ieper worden voorlopig nog geen maatregelen tegen de droogte genomen. “Hiervoor worden de instructies van de gouverneur gevolgd, omdat de maatregelen vanuit deze bevoegdheid worden gecoördineerd, dit op advies van de droogtecommissie”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Momenteel zijn er geen beperkende maatregelen, maar we kunnen iedereen alleen maar aanraden om zo spaarzaam mogelijk met (leiding)water om te springen. De groendienst diende ondertussen wel een aanvraag in bij Aquafin om als stad effluentwater (gezuiverd afvalwater) te gebruiken voor beregening i.p.v. oppervlaktewater. En we gaan ook onderzoeken of we extra kunnen bufferen.”

“Het is droog, maar we mogen niet panikeren”, zegt Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “De gewassen zullen inderdaad geen deugd hebben van de droogte, maar anderzijds zijn er geen indicatoren die aantonen dat er geen regen zal vallen in de komende periode.”

Op de gemeenteraad van Ieper stelde raadslid van Groen Veerle gemeenteraadslid Veerle Billiau voor om werk te maken tegen het verspillen van grondwater bij bouwprojecten

“We gaan de derde droge zomer op rij in en onze provincie snakt naar water”, aldus het raadslid. “Misschien komt er opnieuw een oppompverbod voor landbouwers en een sproeiverbod voor de gewone burgers. Nu het kalf bijna half verdronken is en de situatie echt alarmerend is, komt de Vlaamse regering met een afschakelplan, dat nog minstens een jaar op zich laat wachten. Het Groen-raadslid kaart het kwistig waterverbruik bij bouwprojecten aan. “Grondwater dat bij bouwprojecten geloosd wordt in zee. In tijden van waterschaarste kunnen we dit toch moeilijk begrijpen. Kan in de toekomst bij dergelijke projecten gekeken worden wel een bronbemaling nodig is?”, aldus het raadslid. Bronbemaling is het proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. “Het verlagen van de grondwaterspiegel maakt dat er water wordt onttrokken uit de wortelzone van bomen en groen. Vijvers en plassen komen droog te staan en met droge zomers gebeurt dat sneller dan anders. De stad kan daartegen maatregelen nemen. Er kunnen bijzondere milieuvoorwaarden worden opgelegd met het oog op bescherming van mens en milieu. Wanneer de stad nu zou stellen dat het geloosde grondwater nuttig moet worden aangewend, wordt het project niet beperkt of verboden.”

In het bestuursakkoord zegt de meerderheid ook dat in samenspraak met onder meer landbouwers, industrie en instanties na wordt gegaan welke bijkomende initiatieven genomen kunnen worden in kader van de waterproblematiek en het voorzien van extra buffercapaciteit en het hergebruik van water. “Bronbemaling behoort daarbij”, zegt bevoegd schepen Philip Bolle (sp.a). “Het hergebruik van grondwater, zeker in periodes van droogte, en zeker bij langdurige bemalingen bij grote bouwprojecten, is een zeer waardevol idee. Op enkele locaties werd dit al toegepast vorige zomer, maar dat zal zeker niet overal evident zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsvereisten, aan mobiliteit en veiligheid, het zal geval per geval moeten worden bekeken.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.