Parkeerplein wordt heraangelegd

Het parkeerplein van het Burgemeester Bertenplein en de verbindingsweg voor het Sint-Janscollege worden heraangelegd, met aandacht voor de voetgangers en rolstoelgebruikers. Zo komt er een verhoogd en verbreed voetpad voor de voetgangers. Er komen verlaagde boordstenen en verhoogde busopstapplaatsen voor rolstoelgebruikers. Het parkeergedeelte en de verbindingsweg worden heraangelegd in kandla-natuursteen. Dit kan vergeleken worden met de parking ter hoogte van het Vroonhof. Na de herinrichting zullen er 25 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, minder dan voordien. "Er worden nu ook twee parkeerplaatsen voor mindervalide personen en daardoor zijn er minder parkeerplaatsen. De toegankelijkheid is wel groter, de parkeerplaatsen zijn ruimer dan op de Grote Markt", legde schepen Pieter Marchand (CD&V) uit tijdens de gemeenteraad. Een linde in de omgeving werd gerooid. Op het plein zelf zou het technisch moeilijk zijn om de boom terug te plaatsen. De boom werd gecompenseerd, onder meer in de heraanleg van de Doornstraat. De gemeenteraad keurde het bestek en de gunningswijze goed. De kostenraming bedraag 192.886,33 euro. (LBR)