Ook bewoners in het centrum kunnen vanaf 2020 beroep doen op NESTOR

Schepen Bryan Vanderhaeghe.
Dienst Seniorenzorg Schepen Bryan Vanderhaeghe.
Vanaf 2020 kan ook het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR. Voorlopig kunnen alleen mensen van buiten het centrum gebruik maken van die diensten.

NESTOR heeft 250 vrijwilligers, die langs gaan bij senioren en zorgbehoevende inwoners. De vrijwilligers staan in voor vervoer, houden gezelschap, doen boodschappen of komen gewoon even op bezoek. De organisatie zorgt ervoor dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en strijdt ook tegen eenzaamheid.

NESTOR ontstond in 2002 als samenwerking tussen Alveringem, Poperinge en Vleteren. Later kwamen daar Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen bij. Door een aantal interne en externe ontwikkelingen zal die samenwerking in 2020 stopgezet worden. Het NESTOR-verhaal stopt daar echter niet mee. “De uitdagingen waarvoor NESTOR destijds werd opgericht zijn nog altijd actueel, als ze al niet sterker geworden zijn. Denk maar aan de vervoersproblematiek, de groeiende vergrijzing of het afbrokkelen van sociale netwerken. De dienstverlening van NESTOR zal dan ook niet wegvallen, maar op een andere manier georganiseerd worden. In plaats van een intergemeentelijke samenwerking zal het zorgnetwerk op gemeentelijk niveau of door enkele buurgemeenten samen worden uitgebouwd”, zegt Poperings schepen voor Seniorenzorg Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Samenwerking met de Bres

Vanaf februari 2020 stappen stad en OCMW Poperinge uit het samenwerkingsverband en richten ze NESTOR Poperinge op. “Tot nu toe konden alleen senioren van buiten het centrum gebruik maken van NESTOR. Vanaf 2020 zullen ook de ouderen uit het centrum beroep kunnen doen op NESTOR, wat niet onbelangrijk is gezien mensen op oudere leeftijd steeds vaker in het stadscentrum gaan wonen. NESTOR wordt geïntegreerd in het lokaal dienstencentrum De Bres. Zowel de Bres als NESTOR hebben een sterke vrijwilligerswerking. We zijn ervan overtuigd dat beide diensten elkaar dan ook zullen versterken. NESTOR en de Bres werken nauw samen met de dienst seniorenzorg.“
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Gery Room

    Ze konden nu ook al op de diensten van Nestor gebruik maken