Nieuw fietspad tussen Poperinge en Watou ingereden

Heel wat fietsers daagden op om het fietspad in te rijden.
Foto Maertens Heel wat fietsers daagden op om het fietspad in te rijden.
Het nieuwe fietspad tussen Watou en Poperinge werd zaterdag ingereden. Het traject moet voor een veilige verbinding zorgen naar school en naar het werk. "Het is een hele verbetering en een zalig pad om op te rijden", zegt Ludo Rapelle van fietsclub de Trippeltrappers uit Watou.

"Het fietspad zal Watou en Poperinge voortaan op een veilige manier met elkaar verbinden", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Het verhaal van de vernieuwing van het fietspad begon met een mail. "Ik kreeg die van een vader, die zijn ongenoegen uitte over het kapotte pad, nadat zijn dochter bij een ongeval betrokken raakte. Ik heb de vader toen geantwoord dat we zijn verzuchtingen ter harte zouden nemen. Met de medewerking van de provincie zijn we er nu geraakt. Binnenkort zullen ook de werken voor de heraanleg van het fietspad naar Woesten beginnen. Het resultaat is dat we in deze bestuursperiode niet een, maar twee fietspaden gerealiseerd zullen hebben. Zo worden alle dorpen die rond Poperinge liggen op een veilige manier met de stadskern verbonden. Dat moet het fietsen stimuleren, maar er ook voor zorgen dat iedereen, en niet in het minst onze schoolgaande jeugd, zich op een veilige manier kan verplaatsen."

Hele verbetering

"Het is een hele verbetering", zeggen Ludo Rappele en Mieke Vanwalleghem van fietsclub de Trippeltrappers Watou. Ludo fietst dagelijks naar zijn werk. "Vroeger lag het pad er levensgevaarlijk bij. Nu is het echter zalig om op het pad te rijden."


Het traject is in totaal 5,9 kilometer lang en maakt deel uit van een bovenlokaal fietsroutenetwerk. Buiten de bebouwde kom werden aan beide zijden van de rijweg fietspaden van 1,75 meter breed aangelegd, afgescheiden van de weg door een haagje. Aansluitend werden, binnen de bebouwde kom van Watou, fietspaden voorzien over een afstand van 360 meter.

Drie miljoen euro

Het fietspad kostte in totaal 3.210.000 euro. De provincie nam 1.650.000 euro voor haar rekening. Het Vlaams Gewest gaf een subsidie van 40 procent via het Fietsfonds, wat neerkomt op 1.100.000 euro. De stad Poperinge droeg 460.000 euro bij. (CMW)