N-VA vraagt geld voor MUG-heli

Gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) diende tijdens de laatste gemeenteraad een aanvullend agendapunt in. Daarin drong hij aan op een financiële bijdrage vanuit de stad voor de MUG-heli.


"Het betreft hier een initiatief dat levensreddend is en dit al meermaals heeft bewezen. Ook in Poperinge kwam de MUG-heli al meermaals in actie. Indien er vanuit de steden een kleine bijdrage wordt gegeven dan kan dit bijzonder project blijven bestaan, want nu is het verder voortbestaan in gevaar door tekort aan financiële middelen. Als ik zie wat er allemaal wordt uitgegeven voor andere zaken dan vind ik het schrijnend en onbegrijpelijk dat er hiervoor geen geld vrijgemaakt kan worden", zei gemeenteraadslid Blondeel.


"U agendeert uw agendapunt laat, net op het moment dat er een budgetwijziging op de agenda staat. Nu kunnen we daar geen budget meer voor vrijmaken. Het standpunt van de stad is al jaren hetzelfde. Het financieren van een MUG-dienst per helikopter is geen gemeentelijke bevoegdheid, maar van de federale overheid en Vlaamse overheid", zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).


"De stad financiert de dienst 112 van zowel Poperinge als Roesbrugge. Dit was voor ons steeds de prioriteit en dat blijft ook zo. Tot pakweg enkele jaren geleden was het aantal interventies van de heli eerder beperkt. De laatste jaren nemen de tussenkomsten toe. We zijn dan ook bereid om ons standpunt bij te sturen en het punt opnieuw in overweging te nemen bij de opmaak van het volgend meerjarenplan, mits de democratie in ons voordeel spreekt." (LBR)