Mugheli redt levens, maar wie betaalt?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN POPERINGE

De mughelikopter landt in de Couthoflaan in Proven.
Archief EFW De mughelikopter landt in de Couthoflaan in Proven.
Het stadsbestuur zegt al meer dan vijftien jaar dat het financieren van een mugdienst per helikopter geen gemeentelijke bevoegdheid is. Het huidige stadsbestuur betaalt dan ook geen bijdrage voor de dienst van de mughelikopter. Komt er een kentering na 14 oktober?

Huidig burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Wij hebben het engagement opgenomen dat we de financiering van de mugheli zouden meenemen met de opmaak van het budget voor 2019 vanuit het oogpunt van de solidariteit, maar ook omwille van de vaststelling dat er de laatste jaren meer interventies gebeuren in Poperinge. Het blijft wel een feit dat een helikopter die een hele provincie bestrijkt en bovendien ook in Oost-Vlaanderen en Zeeland opereert, geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. We vinden dan ook dat Vlaanderen en de Belgische staat ook hun duit in het zakje moeten doen."


Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Moeten we straks ook de kosten van de trein tussen Poperinge en Ieper betalen? Maar we zijn niet blind voor het feit dat de mugheli regelmatig te zien is in Poperinge. Vanuit dat oogpunt willen we graag solidair zijn en een correcte bijdrage betalen vanuit de stadskas."


Lijsttrekker Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): "Als stad moeten we bereid zijn om een extra financiële inspanning te leveren voor de financiering van de mugheli. Iedereen is het erover eens dat de heli levens redt, dus het is zeker de moeite waard."


Lijsttrekker Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Wij zijn van oordeel dat de stad Poperinge zijn duit in het zakje moet doen. De mugheli is ook op het grondgebied Poperinge actief en dus lijkt ons een bijdrage aangewezen."


Lijsttrekker Alex Colpaert (Groen): "Het is belangrijk dat ook Poperinge bijdraagt. In hoofdzaak moet er meer solidariteit komen van de Vlaamse overheid in de vorm van hogere budgetten. Interventies van de mugheli mag je niet vanuit regionaal oogpunt bekijken."


Lijsttrekker Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "De mugheli krijgt subsidies van de provincie, wat niet wegneemt dat Poperinge zelf ook financieel moet bijdragen." (LBR)