Meer dan 600 lopers voor 'Run for Laubia'

Foto Michael Depestele

Meer dan 600 deelnemers trokken de loopschoenen aan voor de tweede editie van het loopevent 'Run for Laubia' in De Lovie.


"We telden 550 voorinschrijvingen en nog eens 100 daginschrijvingen. De inschrijvingen liggen in dezelfde lijn als vorig jaar", klinkt het bij Angie Verbrigghe van De Lovie. "Hardloopster Veerle Dejaeghere liep ook mee en burgemeester Christof Dejaegher gaf het startschot voor de 5 kilometer."


De Lovie vzw ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. De opbrengst van dit loopevent gaat naar de inrichting van het woonproject Laubia, bestaande uit vier woonunits voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe psychiatrische problematiek.


(LBR)