Leerlingen Sint-Franciscus volgen les in gerenoveerd kloostergebouw

Ann Leys, directrice VBS Sint-Franciscus en Marc Bailliu, beheerder internaat De Keiwijzer.
Michael Depestele Ann Leys, directrice VBS Sint-Franciscus en Marc Bailliu, beheerder internaat De Keiwijzer.
Les volgen in een gerenoveerd klooster? Het kan voortaan in VBS Sint-Franciscus. Het kloostergebouw werd volledig gerenoveerd. “In de zomer van 2018 begonnen de ruwbouwwerken. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk erfgoed te behouden”, zegt directrice Ann Leys.

In 2014 verlieten de overgebleven Grauwzusters de kloostersite in Poperinge na het overlijden van de laatste penitente, zuster Marie-Rose. “Het klooster werd opgericht in 1413. De laatste zusters zijn volgelingen van Sint-Franciscus en sloten zich aan bij hun medezuster in het hoofdklooster in Roeselare”, vertelt Ann Leys, directrice VBS Sint-Franciscus.

Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.

De scholen op de campus Bruggestraat – Komstraat – Heilig-Hartstraat kregen het aanbod om de gebouwen te kopen. “Gezien de nood aan extra ruimte in de basisschool groot was, was het aanbod heel welkom. Na wat studies omtrent de mogelijkheden werd in de zomer van 2017 de knoop doorgehakt en werd de aankoopakte getekend. In de zomer van 2018 werden de werken effectief aangevat. Het werd een grondige renovatie.” De totale renovatie bedroeg 2,1 miljoen euro.

Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.

Kapel

De ingang van het klooster wordt de hoofdingang van VBS Sint-Franciscus. “In het klooster werden voor de basisschool administratieve lokalen ingericht, een ruimte voor leerkrachten en een aantal klaslokalen uitgerust met smartboard. Er werd ook voorzien in ruimtes voor zorgwerking en voor toepassing van hedendaagse werkvormen zoals co-teaching en hoekenwerking. Aandacht ging ook naar het geven van een huiselijk gevoel, naar het creëren van extra ontspanningsruimte en stilteplaatsen. Bij de inkom bevonden zich het portiershuisje en twee spreekkamers van de zusters. De grootste spreekkamer is omgevormd tot ons secretariaat. Ook de beleidsondersteuner heeft daar haar bureau gekregen. In het portierskamertje kunnen nu zieke kinderen terecht”, aldus de directrice.

De kapel van de zusters werd behouden en blijft ook dienstdoen als kapel. “Het is een plaats waar kinderen en teamleden de stilte kunnen opzoeken. Het brandglas dat je er ziet, bevond zich oorspronkelijk in het lokaal onder de kapel. Het werd uitgenomen en naar een atelier gebracht om het te versterken tussen twee lagen gewoon glas.” In het godsdienstlokaal, de kapel, kan je de torenklok nog luiden.

Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.

Internaat De Keiwijzer paste enkele lokalen aan voor de uitbreiding van hun keuken die dagelijks voor een 600-tal warme maaltijden zorgt, alsook voor belegde broodjes en soep voor verschillende vestigingen. “De vroegere eetzaal van de zusters, met de beschermde erfgoedtegeltjes in Delfts blauw en mangaan, werd omgebouwd tot een bijkomende keukenruimte voor gebruik bij feestgelegenheden”, vult Marc Bailliu, beheerder internaat De Keiwijzer, aan. “Daarnaast is er ook nog een koude keuken, met een beschermde kelderruimte, een nieuwe koelcel, en een warme keuken. De warme keuken werd aangepast en uitgebreid met twee bijkomende ruimtes.” 

Erfgoedkarakter

Tijdens de renovatie werd een evenwicht gezocht tussen hedendaags comfort en vereisten en het behouden van het erfgoedkarakter. “Zo is er de houten erfgoedtraphal. Die mag niet gebruikt worden. Ze leidt verder naar de historische waardevolle zolders die ook niet toegankelijk zijn voor gewoon gebruik. Op vraag van erfgoed werden vier cellen, de vroegere slaapkamers van de kloosterzusters, behouden. De andere werden omgevormd tot een polyvalente lesruimte/studiezaal en een klaslokaal.”

De basisschool introduceert met de ingebruikname van het kloostergebouw ook de nieuwe inwoners van het gebouw. “Fran en Ciske zijn de nieuwe bewoners en meteen ook onze mascottes die onze missie dragen. Met Fran willen we ernaar streven dat de kinderen die ons toevertrouwd worden steeds meer zichzelf ontdekken, hun waarden en normen vormen... Net als Franciscus dat deed. Met Cis willen we de kinderen prikkelen om leergierige mensen te zijn. En met Cus streven we ernaar zorgzame mensen te helpen opvoeden.” 

Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.
LBR Zaterdagmiddag vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde klooster. De leerlingen van VBS Sint-Franciscus volgen voortaan les in gerenoveerd kloostergebouw.