Laatste stukje ring moet nu echt wel komen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN POPERINGE

Auto's die nu naar de ring moeten, rijden via de Diepemeers. Daar is het nu extra gevaarlijk voor fietsers, en ook het wegdek lijdt onder het vele verkeer. Als de ring wordt doorgetrokken, is dat probleem van de baan.
Foto MD Auto's die nu naar de ring moeten, rijden via de Diepemeers. Daar is het nu extra gevaarlijk voor fietsers, en ook het wegdek lijdt onder het vele verkeer. Als de ring wordt doorgetrokken, is dat probleem van de baan.
In 2014 werd de ring met 1,2 kilometer doorgetrokken, maar daar bleef het bij. Toekomstplannen zijn er voorlopig niet. Het houdt de inwoners van de stad bezig en klachten over overdreven snelheid en een slecht wegdek in de Diepemeers horen daar ook bij. Komt de doortrekking er ooit?

"Wat mij betreft komt de doortrekking er zeker", zegt huidig burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Ik ben fier dat we als eerste stadsbestuur in bijna veertig jaar erin geslaagd zijn om in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 1,2 kilometer ring gerealiseerd te hebben. En ook De Noordlaan werpt zijn vruchten af. De drukte in de Sint-Bertinusstraat is verminderd, vooral het zwaar verkeer blijft er nu weg. Wij engageren ons om nu al te starten met de voorbereidingen voor de aanleg van het laatste stuk ring. Er moeten opmetings - en verwervingsplannen opgemaakt worden en er moeten gronden aangekocht worden. Wij willen met een samenwerkingsvoorstel naar AWV stappen om dat samen te realiseren. Juridisch kan het perfect, maar ze beweren geen budget te hebben", aldus Dejaegher.

Niet wachten

Ook Jurgen Vanlerberghe, lijsttrekker voor Samen en schepen, is ervan overtuigd dat het sluitstuk van de ring nog zal volgen. "Al zullen we wellicht moeten wachten op een Vlaamse regering die wat minder geld naar Antwerpen sluist. Maar we moeten niet wachten op de sluiting van de ring om de Sint-Bertinusstraat opnieuw aan te leggen, zodat het daar veiliger wordt. Vroeger geloofde ook niemand dat het stuk tussen de Westvleterseweg en de Krombeekseweg er ooit zou komen. Ondertussen ligt het er al een paar jaar", aldus Vanlerberghe.

Gemiste kans

Volgens Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) kan niemand tegen de volledige doortrekking van de ring zijn. "Het is trouwens een gemiste kans geweest dat de volledige doortrekking er in 2014 niet is gekomen. Toen werd de ring met 1,2 km doorgetrokken van de Veurnestraat tot de Krombeekseweg. Geld voor het laatste stukje van 800 meter tussen de Krombeekseweg en de Provenseweg werd toen niet vrijgemaakt door toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Of het er ooit van komt? Laat ons hopen van wel. Het is wachten tot Vlaanderen budget voorziet. De stad moet hierop blijven aandringen en in Brussel op tafel kloppen", vindt Lahaye-Battheu.

Blijven aandringen

Jean-Marie Blondeel (N-VA): "We moeten als stad inderdaad blijven aandringen bij de overheid. Ik hoop dat het er ooit van komt, het zou de verkeersdruk binnen de ring doen afnemen en zo de leefbaarheid bevorderen."


Ook Alex Colpaert (Groen) staat achter de doortrekking van de ring. "Maar de beslissing om eraan te beginnen ligt niet bij de gemeente, maar bij Vlaanderen. Zou een motie in de gemeenteraad de zaak kunnen bespoedigen? Het zou in ieder geval een positieve impact hebben op het verkeer in de binnenstad."


Ook volgens Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) moet de doortrekking van de ring er zeker komen. "Dit is een van de punten die zeker in het nieuwe meerjarenplan moet worden opgenomen." (LBR)