Kunstacademie Poperinge wil dansopleidingen aanbieden

Schepen Loes Vandromme.
LBR Schepen Loes Vandromme.
De Poperingse Kunstacademie wil in de toekomst dansopleidingen aanbieden. Enkele jaren geleden werd een programmatiestop afgekondigd, waardoor geen nieuwe opleidingen meer konden worden opgericht. Die is nu opgeheven en het domein ‘dans’ is het enige domein dat nog niet in Poperinge aangeboden wordt. De aanvraag tot oprichting diende in de laatste gemeenteraad goedgekeurd te worden. De Open Vld-fractie maakt zich zorgen om de privésector.

Van bij de start van de samenwerking van de beide Poperingse academies, in 2006, was het de bedoeling om op termijn ook de studierichting dans op te richten. Die studierichting zou onder de verantwoordelijkheid van de coördinerende directeur woord vallen. Een programmatiestop werd enkele jaren later afgekondigd, waardoor geen nieuwe opleidingen meer konden worden opgericht. De programmatiestop duurde tot de invoering van het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs (dko), in werking sinds vorig schooljaar. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wil de kunstacademie ook het domein dans aanbieden voor de eerste (6-7 jaar) en tweede (8 jaar) graad. De nodige aanvragen moeten ingediend worden tegen 1 maart en 1 april 2020 bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. “Is er wel nood in Poperinge aan een afdeling (klassieke) dans binnen de kunstacademie, als je weet dat er momenteel al aanbieders zijn in de privésector? Op welke manier werd de nood aan deze bijkomende opleiding onderzocht en waar is het resultaat van dit onderzoek? Is er een bevraging gebeurd? Werd er bij de mensen uit de privésector afgetoetst geweest hoe zij hiertegenover staan? Is het de bedoeling dat de academie met de privésector zal samenwerken?”, sprak raadslid Isabel Sticker (Open Vld).

De Poperingse kunstacademie verhuist in de toekomst naar de Vroonhofsite.
LBR De Poperingse kunstacademie verhuist in de toekomst naar de Vroonhofsite.

“In de academie is het basistarief slechts 70 euro voor een schooljaar. Voor kansengroepen is er een verminderd tarief van 45 euro. Met een UiTPAS kost een opleiding dans voor een volledig schooljaar amper 11 euro. Kunnen we hier dan spreken over oneerlijke concurrentie ten opzichte van de private initiatieven voor wie deze lage prijzen niet haalbaar zijn? Ook wij vinden dat dans voor alle kinderen, ook uit kansengroepen, toegankelijk moet zijn. Maar dan moet het stadsbestuur inspanningen doen om ook de privé-initiatieven toegankelijk te maken voor minderbedeelde kinderen.”

Gemeenteraadslid Isabel Sticker (Open Vld).
David Beerlandt Gemeenteraadslid Isabel Sticker (Open Vld).

Ondersteuning

Schepen Loes Vandromme gaf antwoord: “Dit is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. Het domein ‘dans’ is het enige domein dat nog niet in Poperinge aangeboden wordt. Nochtans staat de samenwerking over de kunstdisciplines heen centraal in het Artistiek Pedagogisch Project van de Kunstacademie. De programmatiestop is opgeheven, dus kunnen we de stap zetten om de dansopleiding op te richten. Er is ruimte in de uren omkadering om zonder extra inspanningen van de stad minstens één klas dans op te richten. Omliggende academies bieden het domein dans niet aan. Het succes van het domein dans in andere Vlaamse academies geeft aan dat zo’n afdeling leefbaar kan zijn, ook in Poperinge. In de toekomst verhuist de academie naar de Vroonhofsite. Het is dus misschien wel goed om te weten of het opportuun is om in Poperinge een dansafdeling op te richten”, sprak Vandromme.

“Ik denk persoonlijk dat de dansafdeling een ondersteuning kan zijn van de private sector. Er is zeker overleg geweest met de privésector. Maandag heb ik zelfs nog iemand gehoord. Vanuit ons standpunt is er steeds de bedoeling geweest om samen te werken en dat heb ik ook altijd op die manier verwoord. Het is niet onze bedoeling om mensen stokken in de wielen te steken. Integendeel het is de bedoeling om samen te gaan werken. Het verhaal van de UiTPAS leeft in onze stad. Bij een academie neemt de overheid 80 procent van de kost op zich. Dat is een deel van subsidies die we niet mogen laten liggen. De academie is ook een school en dat is een groot verschil met het aanbod van de private sector. Die kunnen geen officiële diploma’s uitreiken. Je kan ook niet ten einde van je dagen school lopen. Het curriculum stopt, doorstromen naar de private sector kan hier dus.”

De opstart van een domein dans vraagt een terbeschikkingstelling van een lokaal met balletvloer en spiegels. Financieel is er een éénmalige investering van een balletvloer van 5.000 euro, mobiele spiegel van 1.500 euro en een balletbar 300 euro. Het lokaal kan in medegebruik met een woord- of muziekklas. Er is dus geen huur van een extra lokaal nodig. Directie dans komt mee in het pakket van de directeur woordkunst-drama.