Heraanleg omgeving Bruggestraat

De stad is van plan om de Valkestraat, de Sint-Janskruisstraat en de omgeving van de Bruggestraat te renoveren.

Concreet zal in de Valkestraat het rioleringsstelsel vernieuwd worden en de rijweg en de voetpaden worden heraangelegd. Ook in de Sint-Janskruisstraat wordt de rijweg heraangelegd. Op het kerkplein worden ondergrondse bufferunits en een rioleringsstelsel aangelegd en worden er parkeervoorzieningen, grasmatten en beplanting aangelegd.


Daarnaast krijgen de uitrijmogelijkheden vanuit de Valkestraat in de Ieperstraat een aanpassing. Beide straten krijgen ook vernieuwing van de openbare verlichting. En waar dat nog niet is gebeurd, worden de laagspanningskabels ondergronds aangebracht.

410.000 euro

De gemeenteraad keurde maandagavond tijdens hun maandelijkse bijeenkomst het voorstel goed wat betreft het wegentracé en het bestek, de plannen, de raming en de gunningswijze. Het kostenplaatje voor deze heraanleg zou 410.000 euro moeten bedragen. (SCK)