Goede luchtkwaliteit in Poperinge

Het project 'Curieuzeneuzen' van Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met De Standaard deed in mei een grootschalig burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. In totaal hebben 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat gemeten. Er hadden zich 108 Poperingenaars gemeld. Zij kregen een kit om thuis zelf de luchtkwaliteit te meten. Uiteindelijk werden er 53 Poperingse meetpunten geselecteerd. Op 37 meetpunten bleef de NO2-concentratie onder de 20 microgram per kubieke meter, 12 meetpunten kleuren geel (20-25 µg/m³), vier kleurden oranje (25-30 µg/m³). Nergens in Poperinge werd de Europese norm van 40 microgram per kubieke meter overschreden. Om de gezondheidsimpact, zoals vroegtijdige sterfte door blootstelling aan NO2 te beperken, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie een drempelwaarde voor van 20 microgram per kubieke meter. 70 procent van de Poperingse meetpunten voldoet aan deze norm.