Fietspad tussen station en bedrijventerrein

Station Poperinge
LBR Station Poperinge
De derde fase van de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen wordt binnenkort aangevat op de bedrijvenzone in de Europalaan, ‘De Poort tot Poperinge’. Het fietspad tussen de bedrijvenzone in de Europalaan en de achterkant van het station zal in de derde fase gefinaliseerd worden.

Tussen de assistentiewoningen De Zilvertorens in de Nijverheidsstraat en de spoorweg werd al een deel van de fiets- en wandelverbinding richting de bedrijvenzone aangelegd. In de derde fase, van de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen wordt binnenkort aangevat op de bedrijvenzone in de Europalaan, ‘De Poort tot Poperinge’, is het de bedoeling om het fietspad tussen de bedrijvenzone in de Europalaan en de achterkant van het station te finaliseren. Zo is de bedrijvenzone vanaf het station toegankelijk voor de zachte weggebruiker. Een overeenkomst tussen de stad en de bouwheer regelt de modaliteiten voor de realisatie van de verbinding en het toekomstig gebruik van het fietspad. Er wordt een eeuwigdurende publieke erfdienstbaarheid van doorgang en overgang gevestigd.