Buurt niet tevreden met nieuwbouwproject vzw De Loods

Huidige locatie vzw De Loods, een instelling voor bijzonder jeugdzorg - Huize Godtschalck in Loker
Eric Flamand Huidige locatie vzw De Loods, een instelling voor bijzonder jeugdzorg - Huize Godtschalck in Loker
De komst van een nieuwbouw voor de vzw De Loods langs de nieuwe verkaveling Burgemeester Sansenstraat in Poperinge roept vragen op bij Johan Lefever (Open Vld). “Als buurtbewoner werden we uitgenodigd voor een infoavond, maar we zagen een kant en klaar project.”

De Loods is een Bijzondere Jeugdzorginstelling en staat in voor de opvang van kinderen. De instelling is momenteel gevestigd in Huize Godtschalck in Loker (Heuvelland). “Onlangs was er een ‘infovergadering’ over het nieuwbouwproject van vzw De Loods in de Schipvaarthoeve waar de directie van De Loods en de architecten het project voorstelden. Als buurtbewoner kreeg ik een uitnodiging en ik ben er ook naartoe geweest. Dat het project gerealiseerd wordt op de nieuwe verkaveling Burgemeester Sansenstraat, in een woonbuurt dus, daar heeft de buurt wat problemen mee”, sprak raadslid Johan Lefever (Open Vld) op de laatste gemeenteraad.

Johan Lefever (Open Vld)
David Beerlandt Johan Lefever (Open Vld)

Omgevingsvergunning

“Het gebouw is 55 meter lang, ongeveer 10 meter hoog en zal 44 kinderen herbergen. Wij vragen ons af of zo’n mastodont op die plaats moet komen. Het gaat om een woonzone voor open bebouwing met achteraan residentiële grond en bouw. Waarom moet het project precies daar voorzien worden? Waren er geen alternatieven qua locatie? Bij sommige buren zorgt dit voor ongenoegen. Eigenaardig is dat er noch een bouwvergunning, noch een omgevingsvergunning is aangevraagd aan de stad. Niemand is tegen ‘De Loods’ en het werk dat er verricht wordt, het gaat enkel over de bouwplaats van het project.”

Een dossier werd volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) inderdaad nog niet ingediend. “Er is dus ook nog geen omgevingsvergunning. De informatievergadering die werd georganiseerd, kunnen we alleen maar toejuichen. Een schoolvoorbeeld van openheid? Uitspraken over de opportuniteit van het dossier zal ik niet doen. De toewijzing van de omgevingsvergunning behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het schepencollege en moet niet in de gemeenteraad komen, maar we nog niet zo ver”, sprak burgemeester Dejaegher.

Ongenoegen

“Het klopt dat er bij enkele buurtbewoners wat ongenoegen was over de locatie van het nieuwbouwproject. We proberen om op een goede manier die mensen tegemoet te komen en te luisteren”, zegt Bruno Schelstraete, kwaliteitscoördinator vzw De Loods. “Andere locaties worden momenteel niet meer bekeken. Alle mogelijke locaties werden gedurende enkele jaren bekeken en onderzocht. De nieuwe verkaveling Burgemeester Sansenstraat lijkt de geschikte locatie. De omgevingsvergunning en subsidieaanvragen moeten nog aangevraagd worden.”

Huidige locatie vzw De Loods
vzw De Loods Huidige locatie vzw De Loods
De Loods is een Bijzondere Jeugdzorginstelling en staat in voor de opvang van kinderen. De instelling is momenteel gevestigd in Huize Godtschalck in Loker (Heuvelland).
vzw De Loods De Loods is een Bijzondere Jeugdzorginstelling en staat in voor de opvang van kinderen. De instelling is momenteel gevestigd in Huize Godtschalck in Loker (Heuvelland).