Brugfiguur Westhoek

Ondanks alle onderwijsinspanningen verlaten nog steeds te veel leerlingen ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs. De Westhoek kent een groot percentage van jongeren die uitvallen in het onderwijs en dus geen diploma secundair onderwijs of een kwalificatie dreigen te behalen. Vanuit VCLB West en CLB GO! Westhoek werd een project ingediend bij de provincie West-Vlaanderen. Dit project werd geselecteerd en met de subsidies van de provincie kan er gedurende het schooljaar 2018-2019 een halftijdse brugfiguur ingezet worden om de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen. Dit project is uniek in de regio want momenteel bestaat er voor deze doelgroep geen gepast hulpverleningsaanbod. Met het installeren van een brugfiguur willen ze over een effectief middel beschikken om de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen. Kerntaak van deze brugfiguur is de jongere verder opvolgen tot er opnieuw een duidelijk perspectief is en dit in samenwerking met andere partners die van belang kunnen zijn in het vervolgtraject van de jongere.


(LBR)