Binnenkort TreinPunt aan Poperings station?

Station Poperinge.
LBR Station Poperinge.
De Poperingse gemeenteraad keurde tijdens de laatste gemeenteraad een motie goed waarin enkele knelpunten aangekaart worden in de stationsbuurt. Het moet de NMBS aansporen om aan de slag te gaan. Open Vld diende een amendement in waarbij ze pleiten voor een TreinPunt.

De NMBS werkt momenteel aan het vervoersplan 2020-2023. Het de bedoeling om de stiptheid te verbeteren, de betrouwbaarheid van de dienstverlening te garanderen, de productiviteit te verhogen, het aanbod te verduidelijken, de klantentevredenheid te verhogen en de modal shift te bevorderen. In dat kader lopen nog enkele studies in de provincie West-Vlaanderen, rekening houdend met de op sommige locaties beperkte infrastructuur. Poperinge wil met een optie enkele knelpunten aan het station aankaarten. In de motie wordt de NMBS verzocht om een tweede spoor langs de volledige spoorlijn 69 aan te leggen of dat concreet te onderzoeken, volwaardig deel te nemen aan de opmaak van een masterplan voor de opwaardering van de stationsomgeving te Poperinge, de perrons te moderniseren, de dienstverlening aan de stationsloketten op lange termijn te behouden en de stationsparking langs de Nieuwstraat met enkele tientallen parkeerplaatsen uit te breiden.

Burgemeester Christof Dejaegher aan het station.
Michael Depestele Burgemeester Christof Dejaegher aan het station.

Oppositiepartij Open Vld is voorstander van de motie. Raadslid Isabel Sticker diende een amendement in op de motie, omtrent het punt over het behoud van de loketten. “Sommige punten zijn realistischer dan andere. We koesteren inderdaad de hoop dat de spoorlijn tussen Komen en Poperinge ooit ontdubbeld wordt, maar we moeten beseffen dat dit heel onwaarschijnlijk is. Het behouden van de loketten is ook wat minder realistisch. De ticketverkoop aan die loketten is regelrecht gekelderd. Reizigers maken meer en meer gebruik van de digitale verkoopkanalen. Vanuit onze fractie doen we dan ook een voorstel om de motie aan te passen”, sprak Isabel Sticker (Open Vld). “In het geval dat de openingsuren van de loketten toch verder afgebouwd worden, is het aan de NMBS om de mogelijkheid van een TreinPunt te onderzoeken: een handelszaak binnen het bestaande stationsgebouw, die naast zuiver commerciële producten (kranten, koffie of broodjes) ook een beperkt aanbod aan NMBS-producten verkoopt en de wachtruimte voor de reizigers kan blijven openstellen”, zo luidt raadslid Sticker haar amendement.

“Het idee van een TreinPunt is een oud idee en kwam al eens ter sprake tijdens een bespreking tussen mezelf en de NMBS toen er al eens sprake was om de loketten in ons station te sluiten, maar die sluiting ging toen uiteindelijk niet door. Het kan zeker geen kwaad om dit idee nog eens van onder het stof te halen”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Het amendement werd goedgekeurd, maar werd nog gesubamendeerd. “In het amendement hebt u het over het zo veel mogelijk behouden van de stationsloketten en daar volgen we niet. Wij vinden dat dat gewoon moet behouden worden. Er zijn namelijk nog altijd vrij veel inwoners die niet goed overweg kunnen met automaten of apps.”