Binnenkort is er NESTOR Poperinge, NESTOR Heuvelland en NESTOR Plus

Schepen Bryan Vanderhaeghe.
Michael Depestele Schepen Bryan Vanderhaeghe.
Dorpsdienst NESTOR is een intergemeentelijke samenwerking tussen 6 OCMW’s in de Westhoek. Heuvelland, Mesen, Poperinge (rand), Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem behoren tot de dorpsdienst. De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt stopgezet, maar zorgt wel voor de oprichting van NESTOR Poperinge, NESTOR Heuvelland en NESTOR Plus.

Het intergemeentelijke project werd opgestart in november 2002. Dorpsdienst NESTOR wil met haar dienstverlening een antwoord bieden op specifieke noden en behoeften op het platteland: diensten en voorzieningen weggetrokken uit de dorpen en gecentraliseerd in de steden, afbrokkelen sociale netwerken, minder mantelzorg, mobiliteitsproblematiek, toenemende vergrijzing.

19,45 procent ouder dan 65 jaar

Een evaluatietraject werd in 2016 opgestart en het bleek dat de uitdagingen waarop NESTOR een antwoord dient te bieden nog steeds actueel zijn. Daarnaast werd ook vastgesteld dat de doelgroep van NESTOR (65-plussers en 80-plussers) in het ganse werkingsgebied zal toenemen. In het werkingsgebied van NESTOR wonen bijna 30.000 inwoners. Hiervan is gemiddeld 19,45% ouder dan 65 jaar en 6,2% ouder dan 80 jaar. Voor Poperinge zal deze groep in de komende jaren toenemen met 4%.

Vorig jaar werd beslist het samenwerkingsverband op te geven. “Het einde van deze samenwerking mondde uit in de oprichting van drie nieuwe organisaties, NESTOR Poperinge, NESTOR Heuvelland en NESTOR Plus. De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s van Alveringem, Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen loopt ten einde op 31 januari 2020. Aangezien NESTOR Plus en NESTOR Heuvelland onmogelijk operationeel kunnen zijn tegen 1 februari 2020, wordt voorgesteld de huidige samenwerkingsovereenkomst beperkt te verlengen tot 30 juni 2020”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe.