Aangepaste procedure voornaamswijziging

Stadhuis Poperinge
LBR Stadhuis Poperinge
De procedure van voornaamswijziging wordt gewijzigd om ondoordachte of lichtzinnige voornaamswijzigingen te beperken.

Een burger die zijn voornaam wil wijzigen, hoeft zich sinds 1 augustus 2018 niet langer te richten tot de minister van Justitie, maar tot de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De aanvraag kan enkel gebeuren door burgers met Belgische nationaliteit, in België erkende vluchtelingen en staatlozen en niet-Belgen zonder voornaam, die een verzoek tot verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend.

Het vroegere registratierecht van 490 euro komt hierbij te vervallen. De gemeente kan de retributie voor de voornaamsverandering zelf bepalen. De wet stelt dat de retributie voor transgenders maximaal 10% van het normale gemeentelijke tarief mag zijn en dat vreemdelingen, zonder voornaam, die in het kader van de verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, een voornaam aanvragen, vrijgesteld worden van de gemeentelijke retributie.

Door deze overdracht van bevoegdheid en de lagere kost werd het indienen van zo’n verzoek toegankelijker voor de burger. Deze procedure zorgde ervoor dat er meer verzoeken tot voornaamswijziging werden ingediend en dat verhoogde de werklast voor de stedelijke administratie.

Om ondoordachte of lichtzinnige voornaamswijzigingen te beperken, wordt de procedure van voornaamswijziging gewijzigd. Het normale retributietarief (op vandaag 50 euro) wordt verhoogd tot 100 euro en enkel nog een gunsttarief, waarbij slechts 10% van het normale tarief wordt gevraagd, te voorzien voor de wijziging van een bizarre, hatelijke of belachelijke voornaam.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.