130 hectare extra bedrijventerreinen

De Vlaamse regering heeft beslist dat de provincie het reservefonds mag aanwenden om 130 hectare extra bedrijfsruimte vrij te maken. Op basis van een studie wist de provincie Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) te overtuigen dat er meer plaats voor bedrijventerreinen nodig is. Uit diezelfde studie bleek namelijk dat er de komende tien jaar minstens 130 hectare meer nodig is dan eerst voorzien. Nu kunnen voorstellen volgen om extra bedrijventerreinen binnen stedelijke gebieden in te richten. (TVA)