"Mensen hebben gevoel dat alles al beslist is"

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN POPERINGE

In april startten de werken voor de dorpskernvernieuwing van Reningelst. Veel inwoners hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd.
Archief MD In april startten de werken voor de dorpskernvernieuwing van Reningelst. Veel inwoners hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd.
Er ontstond beroering over de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Enkele omwonenden dachten dat er een fabriek van Aviko tussen de Provenseweg-Westlaan en Helleketelweg zou komen, maar dat klopte niet. Even later was er 'de weide van Jos'. De weide van de familie Six werd ingekleurd als 'mogelijk woongebied', en dat klopte wél. Verwarring alom.

"Het is een monnikenwerk om zo'n moeilijke materie aan de bevolking uit te leggen", zegt huidig burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Maar we hebben het toch geprobeerd met een informatieronde. In Reningelst ben ik zelfs twee keer langsgeweest, één keer voor en één keer na de beroering rond de weide van boer Jos. Ik heb bijna alle bewonersplatforms aangedaan, en ook in Poperinge was er een infovergadering. We nemen inspraak en participatie dus ernstig." Toch dachten enkele omwonenden dat er een nieuwe fabriek van Aviko tussen de Provenseweg-Westlaan en Helleketelweg zou komen. En er werd een bezwaar ingediend tegen de inkleuring van 'de weide van Jos' als mogelijk woongebied. "We zullen zoveel mogelijk met de bezwaren rekening houden. In Reningelst is er het meeste discussie over de dorpskernvernieuwing. Ik ben bereid naar de bevolking te luisteren."


Jurgen Vanlerberghe (Samen): "De stad heeft op een correcte manier alle burgers proberen te informeren. Het lijkt me evident dat we de bezwaren ernstig nemen en dat we onderzoeken of we de plannen kunnen aanpassen. Finaal heeft de gemeenteraad het laatste woord."

Inwoners correct inlichten

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): "Het is van het grootste belang om de inwoners voldoende en duidelijk te informeren, en ook ruimte te laten voor dialoog en echte inspraak. Duidelijke communicatie is de beste manier om misverstanden te vermijden. Op de technische dienst moet er ook voldoende tijd en ruimte gemaakt worden om bezorgde inwoners te ontvangen en correct in te lichten."


Lijsttrekker Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Het is heel belangrijk om de burgers op voorhand en in begrijpbare taal in te lichten over eventuele plannen. Je moet ook luisteren naar de bedenkingen van de mensen. Nu hebben inwoners soms het gevoel dat er boven hun hoofden bestuurd wordt en ze pas heel laat op de hoogte gebracht worden."

Bevolking betrekken

Alex Colpaert (Groen): "Betrek en bevraag de inwoners en houd rekening met hun bedenkingen voooraleer je de plannen voorstelt", zegt Alex Colpaert (Groen). "De mensen hebben het gevoel dat alles albeslist is. Als dat niet zo is, moet dat duidelijk gemaakt worden."

Digitale brievenbus

Volgens Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) moeten er veel meer inspraakmomenten komen voor de bevolking van Poperinge. "Er moet ook een digitale brievenbus komen zodat inwoners van groot Poperinge vragen kunnen indienen en een duidelijk antwoord krijgen." (LBR)