"Geen jaagpad maar klaagpad"

Infobord als aanklacht tegen erbarmelijke staat van pad

Burgemeesters Gerard Liefooghe (Alveringem), Lode Morlion (Lo-Reninge), ChristofDejaegher (Poperinge) en schepen Ben Desmyter (Poperinge) bij het infobord.
Michael Depestele Burgemeesters Gerard Liefooghe (Alveringem), Lode Morlion (Lo-Reninge), ChristofDejaegher (Poperinge) en schepen Ben Desmyter (Poperinge) bij het infobord.
De burgemeesters van Poperinge, Alveringem en Lo-Reninge zijn de staat van het jaagpad langs de IJzer beu en plaatsten een infopaneel, als symbolisch protest, met vermelding van de beheerder De Vlaamse Waterweg nv, agentschap van de Vlaamse overheid.

De vraag tot herstel en renovatie van het jaagpad langs de rechteroever van de IJzer, tussen Diksmuide en Roesbrugge, werd al meermaals gesteld.


"Al meer dan 20 jaar is dit een probleem. Ondanks opnames in budgetten en concrete beloften op papier is er vandaag nog niets in huis gekomen van een grondige aanpak van dit stuk openbaar domein", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Enkele jaren geleden vroeg de stad Poperinge aan de toenmalige NV Waterwegen en Zeekanaal om ten behoeve van de brandweer een slipway aan te leggen. "Maar ook daar komt er niets van in huis. Intussen is ook de IJzer stilaan aan het afkalven en aan het degraderen tot een onbevaarbare waterloop."


Recent richtte de stad Poperinge per brief een nieuw verzoek tot het agentschap van de Vlaamse overheid - De Vlaamse waterweg nv - dat instaat voor het beheer van de bevaarbare waterlopen om het jaagpad langs de IJzer structureel te herstellen en te renoveren. "Het gebruik van het jaagpad is levensgevaarlijk. Het verkeert in erbarmelijke staat. Niet De Vlaamse Waterweg, maar wel de lokale bestuurders worden aangesproken op de slechte staat van dat jaagpad en van de IJzer en dat zijn we kotsbeu."

Het jaagpad bevindt zich in een erbarmelijke staat.
Michael Depestele Het jaagpad bevindt zich in een erbarmelijke staat.

Symbolisch protest

Samen met de gemeenten Alveringem en Lo-Reninge heeft de stad Poperinge een infopaneel geplaatst. "Als symbolisch protest. Het paneel werd op grond van de stad geplaatst en daarop staat duidelijk de beheerder en de contactgegevens vermeld, zodat er geen misverstanden meer mogelijk zijn."


"Het is een klaagpad. Inwoners denken dat het onze schuld is dat het zo slecht onderhouden is. We hopen dat er eindelijk actie zal ondernomen worden", vult burgemeester van gemeente Alveringem, Gerard


Liefooghe aan. "Aanklagen is één ding, maar we willen ook een constructief en effectief voorstel doen. De bevolking wil een oplossing. Waarom dit jaagpad niet overdragen aan de Provincie West-Vlaanderen? De provincie heeft expertise in de materie en bouwt een netwerk aan recreatieve wandel- en fietspaden uit", klinkt het. De drie schepencolleges zullen in die zin aan hun gemeenteraden een motie ter goedkeuring voorleggen.


"Er zijn heel vaak problemen op jaagpaden langs de IJzer, omdat die vaak buiten hun oever treden", reageert Claudia Van Vooren, woordvoerder De Vlaamse Waterweg nv. "Het zijn ook plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. We volgen de plaatsen wel op. We staan open voor oplossingen, zo ook in samenwerking met de provincie, steden en gemeenten. Momenteel staan er geen herstellingen gepland. De ramingen zijn heel hoge bedragen en er is momenteel geen budget voor."