Plannen Sunparks voor recreatiepark krijgen vorm

De plannen om op de parking van Sunparks in Mol Rauw een indoor recreatiepark te bouwen en op de Put van Rauw een waterskibaan aan te leggen krijgen steeds meer vorm. Van 19 december tot 16 februari loopt er een openbaar onderzoek en kan iedereen de plannen inkijken en bezwaren uiten.

Het is de zoon van Bobbejaan Schoepen, Jack Schoepen, die op de parking van Sunparks een themapark rond luchtvaart wil openen in het najaar 2018. Om de site van Sunparks nog aantrekkelijker te maken plant het recreatiepark zelf nog de bouw van een kabelbaan om te waterskiën op de Put van Rauw. Nadat eerder al een milieu-effectenrapport werd afgeleverd stelt de provincie nu een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om beide projecten te kunnen realiseren. Om geïnteresseerden de kans te geven de plannen in te kijken loopt er een openbaar onderzoek van 19 december tot en met 16 februari. Iedereen mag in deze periode opmerkingen, schriftelijke bezwaren of suggesties indienen.

Advies provincieraad

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening neemt na het einde van het openbaar onderzoek alle opmerkingen in overweging. Ze bundelt deze in een advies aan de provincieraad, waarin zij eventueel aanpassingen aan het PRUP voorstelt. Pas na deze procedure kan een vergunning voor beide projecten worden afgeleverd. Op vrijdag 16 december vindt er een persconferentie plaats op het Ecocentrum De Goren en geeft de provincie Antwerpen samen met de gemeente meer info over het PRUP. Het is de bedoeling de bevolking en vooral de omwonenden gerust te stellen door hen duidelijke informatie te geven. (CVB)