Plan beschrijft bouw huizen per omgeving

Het gemeentebestuur van Meerhout heeft een woonomgevingsplan opgesteld om bouwen gemakkelijker te maken. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de omgeving waartoe hun perceel behoort, de juiste informatie bekomen.

Door Meerhout op te splitsen in verschillende zones, met elk hun eigen kenmerken, kan er sneller ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wonen.

Naast duurzaam bouwen komt ook een goede woonkwaliteit aan bod. Het plan houdt rekening met dicht en minder dicht bebouwde woongebieden en het richtlijnenboek beschrijft onder andere ook de dag- en zonlichttoetreding voor een bepaalde ruimte of hoe groot de minimale oppervlakte voor private buitenruimte moet zijn. "Belangrijk is ook dat we via de richtlijnen mogelijkheden creëren om bij een bestaande woning een tweede verblijf mogelijk te maken voor bijvoorbeeld ouderen", zegt burgemeester Jos Engelen. (CVB)