Ook Pittem roept nu op om motie tegen sluiting materniteiten Tielt en Torhout te steunen

De gemeenteraad van Pittem steunt op maandag 2 maart allicht ook unaniem de motie tegen een eventuele sluiting van de materniteiten in Tielt en Torhout.
Sam Vanacker De gemeenteraad van Pittem steunt op maandag 2 maart allicht ook unaniem de motie tegen een eventuele sluiting van de materniteiten in Tielt en Torhout.
Ook de gemeenteraad van Pittem zet de motie tegen een eventuele sluiting van de materniteiten van Tielt en Torhout op de agenda. Daarmee volgen ze het voorbeeld van de gemeenteraad van Wingene, die maandagavond de motie stemde en in dezelfde adem de buurgemeenten opriep om hetzelfde te doen.

Buurgemeente Pittem gaat alvast op die oproep in. CD&V Pittem-Egem roept zowel de eigen fractie als oppositiepartij NieuwPittemEgem op om op de zitting van maandag 2 maart de motie te ondertekenen. Daarmee steunt Pittem net als Wingene de collega’s van Tielt en Torhout. In beide steden werd eerder een motie ondertekend die richting Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werd gestuurd.

De bal ging aan het rollen in de gemeenteraad van Tielt, waar op 6 februari een motie van Christophe Capoen (CD&V) tegen een eventuele sluiting van de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis werd ondertekend. Aanleiding zijn de resultaten van een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Volgens die studie zouden vijf West-Vlaamse kleine materniteiten, waaronder die van Tielt en Torhout, beter sluiten. Volgens het Kenniscentrum is het - althans vanuit economisch oogpunt - beter om de middelen die naar de Tieltse materniteit gaan elders in te zetten en de erkenning in te trekken. Hetzelfde is van toepassing voor Torhout. Het rapport lokte heel wat protest uit.

Kwaliteit primeert

“De regionale werking van de materniteit in Tielt is groot”, aldus lokaal CD&V-voorzittersduo Els Goeminne en Nathalie Delaere. “Bijna drie vierde van alle aanstaande ouders woont buiten Tielt. Ook heel wat Pittemse en Egemse kinderen zien hier het levenslicht. Naar analogie met het initiatief van buurgemeente Wingene vragen wij de gemeenteraad in de motie ook de materniteit van Torhout op te nemen. Een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg die zich vooral op economische aspecten baseert, is volgens ons geen doorslaggevend argument om kleinere materniteiten te sluiten. Waar het wel moet om gaan is de geboden kwaliteit.”