Nieuwe straatnamen

De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan drie nieuwe straatnamen voor toekomstige straten in de gemeente. De verkaveling van Lafaut Projects waar 21 woningen komen langs de Meulebekestraat zal 'Bekkemmeers' heten, een verwijzing naar een oude benaming in de Atlas van de Buurtwegen.


In Egem is Dumobil Construct bezig met een nieuwe verkaveling tussen de Paardestraat, Molenstraat en Korte Veldweg, waar 57 bouwpercelen komen. In deze verkaveling komen twee nieuwe straten, de 'Veldwachter Victor Maeseelestraat' en 'Burgemeester Albert Naertstraat'.


Victor Maeseele was veldwachter in Egem en hield een merkwaardig dagboek bij tijdens wereldoorlog I. Albert Naert was burgemeester van 1965 tot aan de fusie met Pittem in 1976, waarna hij schepen bleef in Pittem tot 1988. (DJP)