Nieuwe straatnamen

Door het aanleggen van nieuwe verkavelingen, is het ook nodig om nieuwe straatnamen goed te keuren voor die straten. Aan de Meulebekestraat worden er door Lafaut Projects 21 percelen voor woningbouw voorzien. De nieuw aan te leggen doodlopende straat zal de naam Bekkemmeers krijgen, een verwijzing naar de vroegere nabijgelegen Bekkemmeerschstraat en de Bekkemvoetweg. In Egem zal de firma Dumobil in de omgeving van de Molenstraat, Paardestraat en Korte Veldweg, een nieuwe verkaveling aanleggen met 57 loten voor woningbouw. Daarvoor werden twee nieuwe straatnamen goedgekeurd, de 'Veldwachter Victor Maeseelestraat' en de 'Burgemeester Albert Naertstraat'. De eerste verwijst naar veldwachter Maeseele geboren in Egem in 1857 en er overleden in 1924 en bekend voor zijn dagboek dat hij bijhield gedurende de eerste wereldoorlog. De tweede straat is genoemd naar burgemeester Albert Naert die burgemeester was in Egem van 1965 tot de fusie in 1976 en daarna schepen bleef tot 1988. Hij overleed in 1992. (DJP)