Groendienst zamelt indrukwekkende berg zwerfvuil in: 59 zakken pmd, 44 zakken restafval en 180 flessen in twee weken

De groendienst van Pittem heeft veel zwerfvuil opgehaald.
Gemeente Pittem De groendienst van Pittem heeft veel zwerfvuil opgehaald.
In amper twee weken heeft de groendienst van Pittem 59 zakken pmd, 44 zakken restafval en 180 glazen flessen zwerfvuil opgehaald. De gemeente postte een foto van die toch wel indrukwekkende buit op sociale media bij wijze van sensibilisering.

“De groendienst gaat altijd in het voorjaar op pad om zwerfvuil te ruimen ter voorbereiding van het maaien van de bermen”, legt milieuschepen Paul Lambrecht (CD&V) uit. “Zo vermijden we dat er straks afval in de weides terechtkomt. We merken dat er vooral in afgelegen gebieden met weinig sociale controle nog altijd veel zwerfvuil ligt.”

De facebookpost met het resultaat van de zwerfvuilactie
Gemeente Pittem De facebookpost met het resultaat van de zwerfvuilactie

Of het zwerfvuilprobleem toegenomen is de afgelopen jaren kan de schepen niet zeggen. “Bij ons bermbeheer verdelen we de gemeente in drie zones. Die zones worden stelselmatig jaar per jaar afgewerkt, zodat het hele grondgebied van Pittem om de drie jaar volledig aangepakt is. Daarom is het moeilijk vergelijken, maar deze oogst was in elk geval bedroevend. We hopen met deze foto mensen zoveel mogelijk te kunnen sensibiliseren.”