EHBO bij kinderen

In zaal Broeders Maristen is op donderdag 11 mei om 20 uur een infoavond rond EHBO bij kinderen. Jeugddienst Pittem staat, samen methet Lokaal Overleg Kinderopvang en de bib, in voor de organisatie. Er wordt een theoretisch gedeelte gegeven door Dr. Kristien Evens, die kinderarts is in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis. Het praktische gedeelte wordt gegeven door een medewerker van het Rode Kruis, die het zal hebben over verslikking, verstikking, wondverzorging en reanimatie. De avond is gratis en aanwezigheid moet worden bevestigd voor 9 mei op jeugddienst@pittem.be of 051/46.03.62. (DJP)